Scientific Projects

Договори с фирми

Двустранни договорености и спогодби между структурни звена (преподаватели от ВМФ) и институции, фирми и организации за съвместни научни изследвания или финансовото им подпомагане за периода 2012-2015

Конкурсна сесия 2012

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2012 г. утвърдени на заседание на ФС на ВМФ с Протокол № 4 от 23.04.2012 г. 

Конкурсна сесия 2013

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2013 г. утвърдени на заседание на ФС на ВМФ с Протокол № 12 от 17.04.2013 г.

Конкурсна сесия 2014

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2014 г. утвърдени на заседание на ФС на ВМФ с Протокол № 22 от 11.04.2014 г.

Решение на ФС на ВМФ Протокол № 19 от 18.12.2013 г.

Конкурсна сесия 2015

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2015 г. утвърдени на заседание на ФС на ВМФ с Протокол № 30 от 31.03.2015 г.и Протокол № 31 от 30.04.2015 г.

Конкурсна сесия 2016

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2016 г. утвърдени на заседание на фс на вмф с протокол № 5 от 25.05.2016 г.

Международни проекти

Ръководство или участие на преподаватели от ВМФ в международни проекти и програми през периода 2012-2015

Национални и междууниверситетски проекти

По-важни договори и участия на преподаватели от ВМФ в междууниверситетски и национални научни проекти и програми през периода 2012-2015 година 

Comments are closed