Master’s Program Sanitary Microbiology and Food Safety

Магистърски програми:

1. Ветеринарна администрация – форма на обучение задочна, срок 3 семестъра.

2. Санитарна микробиология и безопасност на храните – форма на обучение задочна, срок 3 семестъра.

Започна приема на документи за новия випуск магистри през 2016 г.!

Магистърски Прием 2016/2017

задочна Магистратура по

„Санитарна микробиология и безопасност на храните“

  1. Кандидатстване по документи от 1 октомври до 20 октомври 2016 г.
  2. Възможност за ускорено/дистанционно подаване на документи
  3. Максимална гъвкавост – за работещи хора, за хора занимаващи се с бизнес или живеещи в отдалечени места
  4. Учебните дисциплини и обученията се провеждат  в единствения за България факултет с международна европейска акредитация по EAEVE.
  5. Начало на обученията (лекции и практически занятия) 20 януари 2017,  в три семестъра, с фиксирана такса по 450 лв. на семестър.
  6. Динамичен контакт с преподаватели и експерти; достъп до модерна обучителна база, лаборатории и предприятия от ХВП.

За повече информация по кандидатстването: 042699690; 042699210

За информация по дистанционно кандидатстване: 042699690; 0885563540

За информация по учебните програми, модули и учебни материали: 042699690; 0885563540

Санитарна микробиология и безопасност на храните

Обява – документи

Квалификационна характеристика

Учебен план

Банкова сметка – ВМФ

Брошура

Comments are closed