General and Clinical Pathology

90 г. ПАТОАНАТОМИЯ, СНИМКИ, ПЛАКАТ

 

Ръководител: проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора
тел.: (042) 699 563; E-mail: stoev@uni-sz.bg

Секция: „Патологична анатомия”.
Ръководител: проф. двмн Стойчо Димитров Стоев

 

Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
тел.: (042) 699 563; Е-mail: stoev@uni-sz.bg 
Научни интереси: микотоксини, отравяния, патология, билки.

 

Проф. двмн Иван Динев

Prof. Ivan Dinev, DVM, PhD, DSc

тел.: (042) 699 679; E-mail: idinev@uni-sz.bg 
Научни интереси: болести по птиците.

 

Доц. д-р Радостин Стефанов Симеонов, д.в.м.
тел.: (042) 699 565; E-mail: rsimeonov@uni-sz.bg 
Научни интереси: онкология, цитопатология, биопсии, болести по кучето и котката.

 

Гл. ас. д-р Исмет Ирфанов Калканов, д.в.м.
тел: (042) 699 566, 0888 45 20 98; E-mail: ismet_88@abv.bg 
Научни интереси: болести по преживните животни.

 

Ас. д-р Нели Иванова Грозева
тел.: (042) 699 564; E-mail: dr_grozeva@yahoo.com 
Научни интереси: ултраструктура на патологичните промени.
 

В секция „Патологична анатомия“ съгласно утвърдения учебен план на ВМФ се извеждат дисциплините:

1. Обща ветеринарна патология, задължителна, 5ти семестър 

Учебник Обща ветеринарна патология (презентация)

Конспект

2. Специална патологична анатомия, задължителна, 6ти и 7ми семестър

Тематични единици по дисциплината «Специална патологична анатомия»

Thematic units in «Special pathologic anatomy»

3. Ветеринарна онкология, избираема, 7ми семестър

Учебник Ветеринарна онкология

Конспект

 

Секция: „Функционална патология и имунология”.
Ръководител: проф. дн Димитрина Иванова Гундашева

 

Проф. дн Димитрина Иванова Гундашева

тел.: (042) 699 580; E-mail: d_gundasheva@uni-sz.bg

Научни интереси: стрес и имунитет, физическо натоварване при коне и кучета и имунитет, хуманни аспекти при експерименти с животни.

 

Проф. дн Мария Йорданова Андонова

тел.: (042) 699 579; E-mail: andonova_m@yahoo.com

Научни интереси: инфекции и имунитет, нарушения в метаболизма, функционалната активност и адаптация при животните.  

 

Доц. д-р Евгени Петков Славов, д.в.м.

тел.: (042) 699 585; E-mail: pathoz@abv.bg

Научни интереси: киселинно-алкално състояние, имунология, неспецифичните защитни механизми и енергийната обмяна при животните.

 

Доц. д-р Петко Василев Джелебов, д.в.м.

тел.: (042) 699 581; E-mail: petkovet@abv.bg

Научни интереси: имунитет, метаболизъм, физически натоварвания.

 

Comments are closed