Development of the Academic Staff

2012 година

Сведение за заетите академични длъжности и придобити научни степени през 2012 година във ВМФ

1. Заели академична длъжност „доцент“

Владимир Светославов Петров
Георги Пенчев Георгиев
Динко Христов Динков
Евгени Петков Славов
Росен Стефанов Димитров

2. Заели академична длъжност „асистент“

Наталия Цонева Григорова
Нено Стоянов Братоев
Цветослав Венциславов Койнарски

3. Придобили научна степен „доктор на науките“

Анелия Миланова Харитова
Михаил Димитров Паскалев
Недялка Вълканова Георгиева

4. Придобили научна степен „доктор по ветеринарна медицина“

Басим Абдулхюсеин Джарула
Звезделина Тодорова Киркова
Цветослав Венциславов Койнарски

5. Приет докторант

Женя Стоянова Иванова

 

2013 година

Сведение за заетите академични длъжности и придобити научни степени през 2013 година във ВМФ

1. Заели академични длъжности „професор“

Бойчо Лазаров Биволарски
Михаил Димитров Паскалев
Михни Люцканов Стоянов
Наско Йовчев Василев
Недялка Вълканова Георгиева
Теодора Мирчева Георгиева

2. Заели академична длъжност „доцент“

Николай Викторов Горанов
Тодор Тодоров Стоянчев

3. Заели академична длъжност „главен асистент“

Наталия Цонева Григорова

4. Заели академична длъжност „асистент“

Кирил Костадинов Димитров

5. Придобили научна степен „доктор на науките“

Иван Динев Иванов
Михни Люцканов Стоянов
Теодора Мирчева Георгиева

6. Придобили научна степен „доктор по ветеринарна медицина“

Диан Тодоров Канъков
Димитринка Стойчева Запрянова
Крум Владимиров Неделков

7. Приети докторанти

Ваня Желязкова Маруцова
Ивелина Павлова Христова
Исмет Ирфанов Калканов
Макрам Уасеф Слейман
Мехмед Юксел Халил
 

2014 година

Сведение за заетите академични длъжности и придобити научни степени през 2014 година във ВМФ

1. Заели академични длъжности „професор“

Иван Динев Иванов
Анелия Миланова Харитова

2. Заели академична длъжност „доцент“

Деян Тодорв Канъков 
Цветан Минчев Чапръзов
Надя Бозакова

3. Заели академична длъжност „главен асистент“

Иван Росенов Фасулков
Цветослав Венциславов Койнарски

4. Заели академична длъжност „асистент“

Влади Стоянов Недев 
Георги Валентинов Терзиев

5. Придобили научна степен „доктор по ветеринарна медицина“

Иван Росенов Фасулков
Ралица Денчева Кючукова
Пенка Йонкова Йонкова
Димитър Любомиров Костов
Невена Светославова Николова
Петко Василев Джелебов
Антон Георгиев Русенов
Николина Велизарова Русенова

6. Зачислени докторанти самостоятелна форма на обучение

Сашо Петков Събев
Георги Желев Георгиев
Светозар Желев Кръстев
Камелия Димчева Стаматова-Йовчева
 

2015 година

Сведение за заетите академични длъжности и придобити научни степени през 2015 година във ВМФ

1. Заели академична длъжност „доцент“

Звезделина Любенова Янева
Димитринка Стойчева Запрянова
Димитър Любомиров Костов 
Дияна Иванова Владова
Антон Георгиев Русинов

2. Заели академична длъжност „главен асистент“

Антон Лазаринов Антонов
Анатоли Стефанов Атанасов

3. Заели академична длъжност „асистент“

Женя Стоянова Иванова
Радка Стайова Гарноева

4. Придобили научна степен „доктор по ветеринарна медицина“

Гергана Николова Балиева
Антон Лазаринов Антонов
Анатоли Стефанов Атанасов
Женя Стоянова Иванова
Деян Стратев Стратев
Александра Христова Даскалова
Георги Желев Георгиев
Манол Петков Карадаев

5. Приети редовни докторанти

Цветелина Добромирова Иванова
Гундарс Наглис

6. Зачислени докторанти самостоятелна форма на обучение

Манол Петков Карадаев

7. Зачислени докторанти самостоятелна форма платено обучение

Илиян Костов

 

Comments are closed