Projects

Уважаеми преподаватели от ВМФ,

На сайта на университета може да намерите информация относно възможности за кандидатстване с проекти по различни европейски програми.

Информацията за международните програми може да намерите на рубриката "Международна дейност"

 

Ветеринарномедицинският факултет поддържа постоянни връзки с редица университети, факултети и изследователски центрове в различни страни на света:

 

Czech Republic

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno

 

France

Ecole Veterinaire D’Alfort, Paris

Ecole Nationale Veterinaire de Toulouse, Toulouse

Nantes Atlantic College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering, Nant

 

Germany

University of Veterinary Medicine of Hanover, Hanover

Justus Liebig University, Giessen

 

Greece

Agricultural University of Athens, Athens

 

Hungary

Szent István University, Faculty of Veterinary Science, Budapest

 

Italy

University of Udine, Udine

 

Netherlands

Utrecht University, Faculty of Veterinary Medicine, Utrechth

 

Romania

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest

 

Russia

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, Москва

Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, Санкт Петербург

 

Serbia

Faculty of Veterinary Medicine, Belgrade

 

Slovakia
University of Veterinary Medicine, Kosice

 

Slovenia
University of Ljubljana, Ljubljana

 

Spain

Universidad Autonoma Alfonso X Al Sabio Facultad de Medicina, Madrid

 

Turkey

Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Аnkara

University of Uludag, Faculty of Veterinary Medicine, Bursa

Istanbul University, Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul

 

USA

Iowa State University

Colorado State University

 

Comments are closed