90 Years Faculty of Veterinary Medicine

90 ГОДИНИ

 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Ветеринарномедицинският факултет при Тракийския университет Стара Загора, приемник на създадения през 1923 г. факултет към Софийския университет, отбеляза тържествено  90-ия  си рожден ден. Тържествата по този повод се състояха на 30 и 31 май 2013 г., въпреки  че за рождена дата на факултета е приета 11. 05. 1923 г. когато  е проведено първото  заседание на  първия  редовен Факултетски съвет в състав: проф. Стефан Ангелов, доц. Грозьо Диков и доц. Станко Петров. Тогава за пръв декан на факултета е избран проф. Стефан Ангелов.

Тържеството беше открито и ръководено от зам. декана по клиничната дейност проф. д.в.м.н. Михаил Паскалев.  В празнично украсената зала на държавната опера в Стара Загора наред с академичното ръководство на факултета, в присъствието на и.д. ректора на Тракийския университет проф. д.в.м.н. Иван Въшин,  на трибуната застанаха още   председателя на Общинския съвет в Стара Загора  г-н Емил Христов, областния управител на област Стара Загора г-н Недялко  Недялков, зам. кмета на общината г-жа Иванка Сотирова, директора на Центъра за оценка на риска към БАБХ доц. д-р Бойко Ликов, директора на НДИВМИ гр. София доц. д-р Паскал Желязков, председателя на СВЛ д-р Михаил Бащавелов, зам. председателя на БВС д-р Радослав Архипов, председателя на  местния клон на Съюза на учените проф. Видьо Видев. Почетно място бяха заели и  носителите на званието „Доктор хонорис кауза“ на Тракийския университет проф. д-р Рудолф Лайзер от  ветеринарното училище в Гиесен (Германия), д-р Хенрих Майер Жербуле (Германия) и проф. д-р Иван Божков – пръв Ректор на Тракийския университет и настоящ председател на университетското настоятелство.

Гости на факултета бяха зам. ректорите на Тракийския университет, деканите на   факултети и директорите на колежи към университета, както и гости от 10 държави. Сред тях да уважат празника за тържеството пристигнаха проф. д-р Михайло Прус – Декан на факултета по ветеринарна медицина към Университета в Киев (Украйна), проф. д-р Рифкъ Хаджиуглу – Декан на факултета по ветеринарна медицина към Анкарския университет (Турция), проф. д-р Енгин Кенерман – Декан на ветеринарния факултет в Бурса (Турция), проф. д-р Халил Гюнеш – Декан на факултета по ветеринарна медицина към Истанбулския университет (Турция), проф. д-р ДинеМитров – Декан на  ветеринарномедицинския факултет в Скопие (Македония), доц. д-р Милослава Лопатарова – зам. ректор на Университета по ветеринарна медицина и фармация в гр. Бърно (Чешка Република), доц. д-р Еусебио Шиндима – зам. декан на Ветеринарния факултет в Яш (Румъния), проф. Момчула Йордановски – зам. декан на ветеринарния факултет в Битола (Македония)

Като  представители на своите факултети за тържествата бяха пристигнали още: проф. д-р Аксел Веренд от ветеринарния факултет към Университета „Юстус-Лиебиг“ в Гиесен (Германия),  проф. д-р Александър Шинкаренко от ветеринарния факултет на  Волгоградския държавен аграрен университет (Русия), проф. д-р Валент Ледецки от факултета по ветеринарна медицина в Кошице (Словакия), проф. д-р Босилка Джуричич от Ветеринарномедицинския факултет в Белград (Сърбия), проф. д-р Дойна Данеш от ветеринарния факултет в Букурещ (Румъния), проф. д-р Аурел Дамиан от Факултета по ветеринарна медицина в Клуж-Напока (Румъния),  д-р Даниел Сергелидис от факултета по ветеринарна медицина  към университета Аристотел в Солун (Гърция) и  д-р Еманоил Пападоянакис от Университета  по обществено здраве в Атина (Гърция).

Поздравителни адреси за 90-годишнината на  Ветеринарномедицинския факултет бяха изпратили министъра на образованието и науката, министъра на земеделието и храните,  проф. д-р Ласло Фодор от името на Европейската асоциация за развитие на ветеринарното образование (EAEVE), проф. Никола Белев –  почетен президент на регионалната комисия за Европа на OIE.  На място поздравителни адреси връчиха всички декани на факултети и директори на колежи от Тракийския университет,  още деканът на факултета по ветеринарна медицина към ЛТУ гр. София, деканът на Факултета по дентална медицина в гр. Пловдив, директорът на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ в Стара Загора, директорите на ОДБХ в Стара Загора, Варна и Шумен, ръководителят на РНИВМИ Ст. Загора, директорът на Земеделския институт Стара Загора и др.

Деканът на Ветеринарномедицинския факултет доц. д.в.м.н. Михни Люцканов  изнесе вълнуващо академично слово. В него той очерта сложния и често пъти осеян с препятствия и предизвикателства път на факултета, но и белязан от много достигнати върхове. Той изрази признателността на академичната общност и днешното поколение ветеринарни лекари към първостроителите на висшето ветеринарно образование у нас и всички, градили неговата история. В словото си доц. Люцканов не пропусна да отбележи заслугите на всички декани на факултета, спомена имената на много достойни академици, професори, доценти и  специалисти, оставили незалечими знаци в историята на нашето професионално  образование, на родната ветеринарна наука, както и  на  професията  „ветеринарен лекар“. Той напомни на всички присъстващи, че само когато се е работило в единение и еднопосочност на целите и действията, резултатите са били наситени  с градивност и перспективност, а факултетът и професията са имали заслужено обществено признание. Това според него следва да е пример и за настоящата генерация ветеринарни кадри.

Деканът с гордост отбеляза днешните постижения на ВМФ. В неговите 9 катедри, 3 специализирани клиники, лабораторно-диагностичен център и 2 отделения се трудят общо 103 преподаватели и 102 служители и помощно-технически персонал. Двадесет от преподавателите са редовни професори, 32 са доценти, а броят на асистентите е 48. От преподавателския състав 17 притежават научната степен „Доктор на  ветеринарно- медицинските науки“ а други  39  имат образователната и научна степен „Доктор“.  Броят на обучаваните студенти в момента е 876, а редовните докторанти са 6. В дългосрочните курсове за следдипломно обучение повишават знанията си повече от 80 специализанти, непрекъснато се организират и  краткосрочни форми на обучение на ветеринарни лекари и параветеринарни кадри.

 Факултетът  е основен център на научноизследователската дейност. Понастоящем  преподавателите от различните дисциплини са ангажирани в разработването на 64 научни проекта с важно  научно-теоретично и  практическо значение. Четири са международните проекти , отделно от това има и такива, които се финансират от бизнеса.

Освен учебно-преподавателската и научноизследователската дейност във ВМФ на Тракийския университет е организирана и непрекъсната сервизна дейност. В клиниките на факултета ежедневно постъпват за преглед и лечение десетки домашни любимци и продуктивни животни. Извършва се и  мащабна лабораторно-диагностична дейност на проби от животни, продукти от тях и от окръжаващата ги среда.

Деканът доц. Люцканов заключи, че образованието е най–висшата ценност и необходимост  за реализирането на високия човешки дух, защото „само благодарение на него се изгражда величието на цивилизацията и  стават чудесата на света“. Той отбеляза че основен приоритет на ВМФ е  чрез опита, натрупан от отминалите 90 години да се реализира едно модерно настояще и да не спира устрема напред и нагоре.

След академичното слово на декана поздравления към Ветеринарномедицинския факултет поднесе  и.д. ректорът проф. Иван Въшин, областния управител Недялко Недялков,  зам. кметът Иванка Сотирова, директорът на ЦОР при БАБХ   доц. Бойко Ликов както и много от чуждестранните гости.

Особено вълнуващо  беше тържественото удостояване с почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“ на Тракийския университет на декана на ветеринарномедицинския факултет към Истанбулския университет проф. д-р Халил Гюнеш. Той е заслужил тази  награда заради впечатляващата си дейност през последните години  по реализиране на действено сътрудничество между двата факултета. То се изразява в обмен на студенти и преподаватели, както и разработване на съвместни научни проекти. В своето слово проф. Гюнеш благодари на академичното ръководство на университета  и подчерта, че за него съвместната дейност с ВМФ в Стара Загора е гаранция за просперитет и на факултета в Истанбул, който е сред водещите в Република Турция.

Следвайки програмата на тържествата в ранния следобед на 30.05. 2013  ректорът и деканът на ВМФ откриха музейна сбирка „ВЕТЕРИНАРНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ“,  уредена  на територията на факултета. Част от експозицията е  пренесена от  бившата окръжна ветеринарна лечебница във Варна, а друга част от експонатите са предоставени от преподаватели на факултета, ръководители на ведомства и организации, както и ветеринарни лекари от цялата страна. Голяма заслуга за създаването на музейната сбирка имат  проф. д-р Иван Божков, проф. д-р Никола Белев и  д-р Иван Щерев.

След разглеждането на  експозицията  преподавателите и гостите на факултета  присъстваха и на откриването на Международната  научна конференция „90 години Ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарно образование в България“, която започна с пленарни доклади , а на следващия ден продължи  със заседания по секции, съобразно 4 отделни научни направления. Присъстваха учени от 12 страни, но основната част от докладите и научните съобщения бяха на преподаватели от Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет.

Вечерта на 30.05. Деканът на ВМФ доц. Михни Люцканов даде прием  в парк хотел „Стара Загора“, на който присъстваха преподавателите и гостите на факултета, както и  спонсорите на тържествата, които този път бяха успешно реализирани ветеринарни лекари от цялата страна.

 

СПЕЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ

 

Във връзката с подготовката и тържественото честване 90-годишнината на Ветеринарномедицинския факултет към Тракийския университет гр. Стара Загора изразявам огромната благодарност на цялата академична общност на факултета, както и моята лична признателност на следните колеги, възпитаници на нашата Алма Матер за тяхната неоценима подкрепа и съдействие: 

1.      Д-р Иван  Ангелов – фирма „ЕТ Ангелов“  гр. Пещера

2.      Д-р Веселин Николов – фирма Фармавет“ гр. Шумен

3.      Д-р Исмаил Мустафов – фирма  „Алфафарм“ ООД гр. Хасково

4.      Д-р Георги и д-р Цветан Ботеви – фирма „Възраждане –Касис“ гр. Ловеч

5.      Д-р Димитринка Петрова и д-р Никола Досев – фирма „Фарматийм“ гр. Разград

6.      Д-р Здравко Златев – фирма „Гергьовче“ ООД  гр. Враца

7.      Д-р Димитър Стефанов – гр. Тутракан

8.      Д-р Николай Найденов – фирма „Ветсервиз“ ООД гр. Плевен

9.      Д-р Методи Ботровлиев – гр. Завет

10. Д-р Янко Митев – фирма М&В  гр. Ямбол

11. Д-р Красен Пенчев – фирма „Пилко“ ООД гр. Разград

12. Д-р Николай Георгиев – фирма „Екопиг“ гр. Варна

13. Д-р Полина  Хаджистоева – фирма „Свиневъдна компания“ ООД  с. Р. Димитриево

14. Д-р Добрин Папазов – фирма „Фаворит-97“ ЕООД гр. Шумен

15. Д-р Боян Губерков – гр. София

16. Д-р Йордан Войнов – гр. София

17. Д-р Венелин Димитров – фирма „Вемако“ЕООД гр. Силистра

18. Д-р Венцислав Танчев – фирма „СИТО-92“ ЕООД  гр. София

19. Д-р Станимир Спасов – гр. Велико Търново

20. Д-р Атанас Тиганев гр. Смолян

21. Д-р Светозар Василев – гр. Пловдив

22. Д-р Йовко Хараланов – гр. Силистра

23. Д-р Емил Петков – фирма „Ветфарм Комерс“гр. Стара Загора

24.  Фирма „Елпак Лизинг“ ЕООД гр. Варна

 

 Декан на ВМФ при Тракийски университет:                                                                                            ………………………………

                                                          (доц. Михни Люцканов д.в.м.н.) 

Comments are closed