Учебни графици

Уважаеми студенти, електронното обучение се осъществява в

Тракийски електронен университет:

https://edu.uni-sz.bg/

Потребителското име е пълния факултетен номер, който се получава от Деканата. Ако все още не сте го получили, моля пишете на diana.dineva@trakia-uni.bg (Зооинженерство, Агрономство  ,Агрономство – етерично-маслени култури) или lina.popova@trakia-uni.bg (Екология и опазване на околната среда, Аграрно инженерство, Рибовъдство и аквакултура)

Зооинженерство – 02001300…. (на мястото на точките, вашият факултетен номер)

Агрономство – 020073000… (на мястото на точките, вашият факултетен номер)

Агрономство, етерично-маслени култури – 0206030000.. (на мястото на точките, вашият факултетен номер)

Екология и опазване на околната среда – 020053000…. (на мястото на точките, вашият факултетен номер)

Аграрно  инженерство – 022003000… (на мястото на точките, вашият факултетен номер)

Рибовъдство и аквакултура – 020803000… (на мястото на точките, вашият факултетен номер)

Парола – Вашето ЕГН

След вход в системата в търсачката изписвате дисциплината, която трябва да добавите към Вашите курсове и се вписвате в курса. Там ще следите за събития, срещи, изпити по съответната дисциплина. Проверявайте редовно също и вашия имейл адрес.

Във файловете по специалности са графиците на провеждане на дисциплините, които изучавате през летен семестър на 2020/2021 учебна година.

Успех!

Учебен график летен семестър учебна 2020-2021 година ОКС "БАКАЛАВЪР" – редовно обучение

 

Comments are closed