Учебни графици

ВАЖНО !

Съгласно Заповед № 1107/12.05.2020 г. на Ректора на Тракийски университет

http://www.uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/ZAPOVED-1107.pdf :

I. Обучението на бакалаврите от всички специалности и курсове за летен семестър на 2019/2020 г. е по електронен път.

Влизате в https://edu.uni-sz.bg/
Потребителското Ви име е пълният факултетен номер
Парола – Вашето ЕГН
Ако не разполагате с пълният факултетен номер пишете на: uchkova@uni-sz.bg за специалности Зооинженерство и Агрономство, специалностите „ЕООС”,  „Аграрно инженерство” и „Рибовъдство и аквакултура”  L.popova@uni-sz.bg или позвънете на 042 699 304
При проблем с влизането в платформата, след като сте се уверили, че го правите с пълния факултетен номер, пишете на support@trakia-uni.bg
Дисциплините, които изучавате през летен семестър и водещите преподаватели са във файловете по специалности.
На сайта са поместени имейлите на всички преподаватели по катедри, при необходимост от контакт с тях.

II. Всички семестриални такси се заплащат по банков път.

Начин на плащане:
С банков превод:
IBAN: BG29UNCR76303100117681
BIC:UNCRBGSF                                                                                                  
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК – клон Стара Загора
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
Ид. номер по ЗДДС BG123024538
БУЛСТАТ 1230245380077
Важно: Студентите, при попълване на вносната бележка, задължително да  изписват трите си имена, ЕГН, факултет, специалност/магистърска програма/, факултетен номер, форма на обучение/редовно или задочно/ и семестъра за който се внася таксата/зимен, летен/.
 
Не е необходимо да пращате бележка или извлечение.

III. Студентите, които са покрили всички изисквания по учебен план, ще получат служебна заверка за летен семестър 2019/2020 г., която ще бъде потвърдена от водещите преподаватели по съответната дисциплина.

Дисциплини – летен семестър и водещи преподаватели

Учебен график летен семестър учебна 2019-2020 година ОКС "БАКАЛАВЪР" – задочно обучение

 

Comments are closed