Учебни графици

Учебен график летен семестър учебна 2016-2017 година ОКС "БАКАЛАВЪР" – редовно обучение

Аграрно инженерство


Учебен график летен семестър учебна 2016-2017 година ОКС "БАКАЛАВЪР" – задочно обучение

Comments are closed