История и мисия

Филиал Хасково на Тракийския университет – Стара Загора е наследник на Медицински колеж – Хасково. Началото на Хасковското медицинско училище е поставено на 16.10.1950 г. с ПМС № 2389/ 20.08.1950 г. за обучението на медицински сестри. В своята 61-годишна история учебното заведение е преминало през различни преобразования, многократно e променяло статута си:

  • 1958 г. Обединено Медицинско училище за медицински сестри, фелдшери и акушерки.
  • 1975 г. Полувисш медицински институт /ПМИ/.
  • 1980 г. Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование /ИПЗКССО/.
  • 1983 г. Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование с УПК.
  • 1990 г. Полувисш медицински институт /ПМИ/.
  • от 1997 г. Медицински колеж в структурата на Тракийския университет – Стара Загора.

Oткриване на филиал в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, в гр. Хасково е на основание положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект съгласно протокол № 13 от 14.04.2011 г. от заседание на Акредитационния съвет.

Leave a Reply