Библиотека

Библиотеката при Филиал Хасково е създадена през 1960 година, като първите постъпления на литература са от дарения. Постепенно фондът се разраства, за да достигне днес близо 5926 тома, от които 1500 са специализирана медицинска литература по всички изучавани дисциплини, а от тях 230 броя учебни пособия са на английски език. Всяка година библиотечния фонд се попълва с новоизлезли учебници и материали.

Достъпни за студентите са периодичните издания „Сестринско дело“, „Здравни грижи“, „Медицински меридиани“ и „Акушерство“.

В библиотеката има отдел обслужване на читатели, отдел окомплектуване и отдел библиографско и информационно обслужване.

Библиотеката предоставя на свободен достъп ползването на книжния фонд от студенти, преподаватели и специалисти, разполага със 7 места в читалня с 4 компютъра и интернет мрежа, която се ползва от студентите. Учебният процес се онагледява с аудио-визуална техника. Има богата видеотека.

Библиотеката предоставя не само медицинска литература, но и българска, руска, съветска и чужда художествена литература. За съхраняването на информацията за библиотечния фонд, се използва компютърна библиотечно-информационна система.

Библиотекар Тодор Желязков
e-mail: tdk_music@mail.bg

Работно време:

от понеделник до петък
от 08:00 до 12:00 ч.
от 12:30 до 16:30 ч.

Comments are closed