Ръководство

Директор

проф. д-р Коста Славов Костов, д.м.

тел./факс:+35938 66-43-75

e-mail: kostov@uni-sz.bg

 

Зам. Директор

Таня Паскалева Стойчева

тел./факс:+35938 66-43-75

Leave a Reply