Ръководство

Директор

проф. д-р Коста Славов Костов, д.м.

тел./факс:+359 38 66-43-75

e-mail: kostov@uni-sz.bg

Зам. Директор

Таня Паскалева Стойчева

тел: 0885 333 402

e-mail: t_paskaleva@uni-sz.bg

Leave a Reply