Електронно обучение

На посочената страница можете да намерите материали по дисциплини изучавани във Филиал Хасково:
http://edu.uni-sz.bg/

Leave a Reply