Полезно за автори

 

Как да открием подходящо списание за нашата научна публикация?

  1. Опитайте да потърсите статии по вашата тема и с вашите ключови думи в научните бази данни, до които имате достъп. Така ще разберете в кои списания се публикуват статии по вашата тема.
  2. Разберете как да намерите подходящо списание за публикация, използвайки SCOPUS с предложеното ви нагледно ръководство.
  3. Използвайте Edanz Journal Selector (Beta)  – въведете  абстракта или ключовите думи на статията, която искате да публикувате. Машината търси в повече от 28 000 списания. Генерира списък на списания с техния импакт фактор и препратка към страницата на списанието.
  4. Използвайте Elsevier Journal Finder  –  търси в списанията, които се издават от Elsevier.  Попълнете името на статията и нейния абстракт и програмата ще ви предложи точното списание за вашата научна разработка.
  5. Journal/Author Name Estimator (JANE) сравнява вашето заглавие, абстракт или ключови думи с милиони статии, включени в MEDLINE  и ви предлага списък със списания, подходящи за вашата научна разработка.
  6. В Springer Journal Selector (Beta) напишете заглавието, абстракта и научната област, в която е вашата статия. Машината търси сред списания на издателство Springer. В резултат се генерира списък със списания, подредени по импакт фактор и съдържащ препратка към страницата на списанието.
  7. Прегледайте списъците на Thomson Reuters с данни за списания с Impact factor за 2016 година в областите: ветеринарна медицина ; селско стопанство ; растениевъдни наукиекология ; икономика ; медицина ; образование ; социални науки.
  8. Проучете и Списъка на Националния център за информация и документация (НАЦИД) със заглавия на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.
  9. Проучете Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.​

 

 

 

 

 

Comments are closed