Периодични издания 2017

Списък "Текуща периодика"

(периодичните издания, които се получават в библиотеките на Тракийски университет през 2017 година)

 

Български периодични издания – абонамент

 

Acta medica bulgarica – Орган на Медицински университет София. Отразява постиженията на българската медицинска наука.

МФ

Advances in Bulgarian Science ЦБ

Bulgarian Journal of Agricultural Science

ЦБ,ФТТ

In Spiro

МФ

Journal of Balkan Ecology

ЦБ

National Geografic /на български/

ЦБ

24 часа

ЦБ

Автоматика и информатика

ФТТ,ЦБ

Автотранспортна техника – Списание представящо развитието на автотранспортната техника.

ФТТ

Агровестник

ЦБ

Агрозона ЦБ

Агрокомпас – Месечно луксозно списание за агробизнес.

ЦБ

Аз буки – Вестник. Издание на Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"

ЦБ, ПФ

Акупунктура – Издание на МУ – София. Публикации за традиционната китайска медицина и на съвременните методи за третиране на акупунктурните точки

МФ

Акушерство и гинекология – списание на българското научно дружество по акушерство и гинекология

МФ, ФХ

Анестезиология и интензивно лечение

МФ

Библиотека – Издание на Националната библиотека "Кирил и Методий" и на Министерството на културата. Продължител на списание "Библиотекар".

ЦБ, МФ

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия – Специализирано научно списание – официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия. 

МФ

Български език и литература 

ПФ

Български лекар

МФ

Български медицински журнал

МФ

Български офталмологичен преглед

МФ

Български фермер

ЦБ

Българско списание по психология

МФ

Ветеринарна практика ЦБ

Ветеринарна сбирка

ЦБ

Детски и инфекциозни болести

МФ

Дефектология (рус.)

МФ

Доклади на БАН

МФ

Доктор

МФ

Държавен вестник

МФ, ПФ

Екологично инженерство и опазване на околната среда

ЦБ

Екология и бъдеще

ЦБ

Електротехника и електроника

ФТТ

Ендокринни заболявания

МФ

Ендокринология

МФ

Животновъдни науки

ЦБ

Здравна политика и мениджмънт

МФ

Здравни грижи

МФ,МК,ФХ

Икономика ЦБ
Икономика и управление на селското стопанство ЦБ
Икономическа мисъл ЦБ
Икономически изследвания ЦБ
Инсталации ФТТ

Лекарска практика

МФ

Лечител

МК

Лов и риболов

ЦБ

Лозарство и винарство

ЦБ

Мединфо

МФ

Медицина и спорт

МФ

Медицински дайджест

МФ

Медицински мениджмънт и здравна политика

МФ

Медицински меридиани ФХ

Медицински преглед

МФ

Механизация на земеделието

ФТТ

Наука

ЦБ,ПФ

Наука Диететика

МФ

Наука Ендокринология

МФ

Наука Инфектология и паразитология

МФ

Наука Кардиология

МФ

Наука Пулмология

МФ

Наука Фармакология

МФ

Национална Бизнес поща

ЦБ,МФ

Неврология и психиатрия

МФ

НСИ – Статистически годишник + CD

ЦБ

НСИ – Статистически справочник

ЦБ

Обща медицина

МФ

Онкология

МФ

Оториноларингология

МФ

Педагогика

ПФ

Педиатрия

МФ

Почвознание, агрохимия и екология

ЦБ

Практическа педиатрия

МФ

Професионално образование

ФТТ

Психоаналитични изследвания

МФ

Психология – журнал

МФ

Психология – теория и практика

МФ

Птицевъдство

ЦБ

Растениевъдни науки

ЦБ

Растителна защита

ЦБ

Ревматология

МФ

Рентгенология и радиология

МФ

Реферативен бюлетин по офталмология

МФ

Сега МФ

Сестринско дело

МФ,МК,ФХ

Социална медицина

МФ

 

Социологически проблеми

ПФ
Специална педагогика ПФ

Списание 8

МФ, ПФ

Списание на българската библиотечно-информационна асоциация

ЦБ

Старозагорски новини

ЦБ, ПФ

Стратегии на образователната и научна политика

ПФ

Сърдечно-съдови заболявания

МФ

Текстил и облекло

ФТТ

Физикална медицина, рехабилитация и здраве

МФ,МК

Форум медикус

МФ

Фуражи и хранене ЦБ

Хирургия

МФ

Хранително-вкусова промишленост

ФТТ

Чуждоезиково обучение

ПФ

Български периодични издания – дар и книгообмен

 

Аграрни науки

ЦБ

Алманах научни изследвания – СА"Д.А.Ценов", Свищов

ЦБ

Ангиология и съдова хирургия

МФ

Бизнес управление

ЦБ

Годишен алманах: Научни изследвания на докторанти на СА "Д.А.Ценов", Свищов

ЦБ

Годишник на Бургаския свободен университет

ЦБ

Годишник на Икономически университет, Варна

ЦБ

Годишник на Колежа по икономика и администрация, Пловдив

ЦБ

Годишник на университет "проф. д-р Асен Златаров", Бургас

ЦБ

Известия: Списание на Икономически университет, Варна 

ЦБ

Известия на Технически университет, Габрово

ЦБ

Икономика 21

ЦБ

Народостопански архив

ЦБ

Научни трудове на Аграрен университет, Пловдив

ЦБ

Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев"

ЦБ

Невросонология и мозъчна хемодинамика

МФ

Обществено възпитание ПФ

Педагогически алманах

ПФ

Съвременна хуманитаристика

ПФ

Agricultural Science and Technology

ЦБ

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine

ЦБ

Bulgarian Medicine

МФ

Health.bg

МФ

Folia Medica

МФ

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans

ЦБ

Scripta Scientifica Medica МФ

Trakia Journal of Sciences

ЦБ, МФ, ПФ

 

 

 

 

Чужди периодични издания – абонамент

 

American Journal of Veterinary Research

ЦБ

Avian Diseases

ЦБ

Journal of Small Animal Practice

ЦБ

Reproduction in Domestic Animals

ЦБ

 

 

 

 

Чужди периодични издания – дар и книгообмен

 

Acta Medica Medianae

МФ

Animal Science Papers and  Reports


Asian-Australasian Journal Of Animal Sciences

ЦБ


ЦБ

Balkan Medical Journal

МФ

Biotechnology in Animal Husbandry

ЦБ

Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy

ЦБ

Czech Music Quarterly

ПФ

Contemporary Agriculture: Serbian Journal of Agricultural Science

ЦБ

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

ЦБ

Folia Veterinaria

ЦБ

Hellenic Journal of Companion Animal Medicine

ЦБ

Israel Journal of Veterinary Medicinе

ЦБ

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

ЦБ

Journal de Pediatria

МФ

Journal of Biomedical & Clinical research

МФ

Journal of Hellenic Veterinary Medical Society

ЦБ

Journal of Protozoology Research

ЦБ

Landbauforschung  = Applied Agriculture and Foresty Research

ЦБ

Magyar Allatorvosok Lapja

ЦБ

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences

МФ

Prague Medical Report

МФ

Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias

ЦБ

Revista Romania de Medicina Veterinara

ЦБ

Scientia Agriculturae Bochemica

ЦБ

Scientific Worcs: Series C Veterinary Medicine – Bucharest

ЦБ

Slovenian Veterinary Research

ЦБ

 

 

 

 

 

 

Comments are closed