Публикации

Стоянова, Д. Развитие на библиотечните колекции и ресурси в Централна библиотека на Тракийски университет, 2014.

Ветеринарномедицинските и аграрни науки имат значителна роля в социално-икономическото ни развитие. Научно-изследователската и учебна дейност на преподавателите по тези науки в Тракийски университет се подпомага от Централната библиотека. Библиотеката отговаря и на образователните и информационни потребности на студентите, изучаващи специалности в Аграрния, Стопанския и Ветеринарномедицинския факултет, както и на специалисти в областта на аграрните науки и ветеринарната медицина от цялата страна.
Как са се формирали и развивали колекциите от библиотечния фонд, за да съответстват на задачите на библиотеката, е въпрос представляващ определен интерес и обуславящ полезността на това изследване.

Comments are closed