Бюлетин Нови книги

2019 година

юни

Област на знанието: Организация на науката и на научноизследователската работа

 Сигнатура: ЕК

Българска академия на науките. Българо-македонското научно и иновационно сътрудничество : резултати от съвместен научноизследователски проект между Българска академия на науките и Македонска академия на науките и изкуствата, 2017.

Издаденият от Института за икономически изследвания при БАН нов интердисциплинарен труд е посветен на проблема за определянето на държавни и академични приоритети за научно и иновационно сътрудничество между България и Македония. Той представя резултати от съвместен научноизследователски проект между Българска академия на науките и Македонска академия на науките и изкуствата  (МАНИ) на тема Българо-македонското научно и иновационно сътрудничество: балкански и европейски перспективи, някои от които вече апробирани чрез публикации на български и английски език. Авторите са учени от 5 национални академични звена – два института от БАН, ЛТУ, ХТМУ, МВБУ, 3 македонски. Трудът е структуриран в четири части. (iki.bas.bg)

Предметни рубрики: научно сътрудничество – България ; Македония

 Сигнатура: ЕК

ESFRI Physical Sciences and Engineering Strategy Working Group – Neutron Landscape Group. Neutron scattering facilities in Europe : present status and future perspectives : ESFRI Scripta Vol. 1, 2016.

The Volume will be distributed to ESFRI Delegations that will convene in Matera on 23 September 2016 and presented worldwide during the next International Conference on Research Infrastructures (ICRI2016) that will take place in Cape Town from 3 to 5 October 2016. For more information regarding the report check here. For a complete list of ESFRI reports and Working Groups documents visit the ESFRI Library. (ESFRI)

Предметни рубрики: научноизследователска инфраструктура – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

European Strategy Forum on Research Infrastructures. Innovation oriented Cooperation of Research Infrastructures : ESFRI Scripta Vol. 3, 2018.

This ESFRI Scripta volume describes the different forms of industry and Research Infrastructure collaboration that generate innovation: industry as supplier for the construction / upgrade of the RIs, being instructed and guided in developing new technologies or production protocols; industry as partner of RIs and industry as user exploiting the specific dedicated access modes as well as through the academic access supported by research grants. (ESFRI)

Предметни рубрики: научно сътрудничество – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

European Strategy Forum on Research Infrastructures, Long-Term Sustainability Working Group. Long-Term Sustainability of Research Infrastructures : ESFRI Scripta Vol. 2, 2017.

This ESFRI Scripta volume describes the different forms of industry and Research Infrastructure collaboration that generate innovation: industry as supplier for the construction / upgrade of the RIs, being instructed and guided in developing new technologies or production protocols; industry as partner of RIs and industry as user exploiting the specific dedicated access modes as well as through the academic access supported by research grants. (ESFRI)

Предметни рубрики: научноизследователска инфраструктура – устойчивост – Европейски съюз

 

Област на знанието: Динамика на икономиката. Икономическо движение

 Сигнатура: ЕК

Cremer, Jacques и др. Competition Policy for the digital era, 2019.

We structured our report as follows. First, we describe the digital world and what we see as the main ways in which markets function in the digital era. We then outline our views of the goals of EU competition law in the digital era and the methodologies it should use. Second, with this framework as background, we discuss the application of competition rules to platforms and data, and we inquire whether European merger control needs an update. (авторите)

Предметни рубрики: конкурентност – информационни технологии – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

Directorate-General for Internal Market и др. Secrets of success 2018-2019 : entrepreneurs of Europe : connecting, sharing and innovating, 2019.

This edition probes into the journeys of entrepreneurs from across Europe, discovering their motivation, and recording their struggles along the way. In Secrets of Success we showcase small and medium-sized enterprises in the European Members States and countries in COSME, Europe's programme for small and medium-sized enterprises. (Publications Office of the European Union)

Предметни рубрики: икономическо поведение – предприемачество – Европейски съюз

 

Област на знанието: Най-ниски нива на администрация. Местно управление. Общинска администрация. Местни власти

 Сигнатура: ЕК

Националното сдружение на общините в Република България. Практически наръчник по обучителна тема Управление на отпадъците, 2018.

Целта на настоящия наръчник Управление на отпадъците е да подпомогне местните власти да посрещнат предизвикателствата и все по-нарастващите отговорности, произтичащи от европейските и националните политики в областта на управлението на отпадъците и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. Наръчникът представя достъпно и систематизирано всички основни компетенции и правомощия на общините в областта на управление на отпадъците, възможните подходи за тяхното изпълнение и добри общински практики, с акцент върху най-новото законодателство, прието след 2014 г. (Силвия Георгиева – Изпълнителен директор на НСОРБ)

Предметни рубрики: управление на отпадъци – общини – България

 

Област на знанието: Наука за околната среда. Опазване на природните ресурси. Природна среда и опасност от нарушаване на равновесието в нея

 Сигнатура: ЕК

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries. The EU Blue Economy Report 2019, 2019.

The EU Blue Economy Report analyses the scope and size of the Blue Economy in the European Union, solidifying a baseline to support policymakers and stakeholders in the quest for a sustainable development of oceans, sea and coastal resources. The report includes a chapter on regional analysis, which provides an overview of the main socioeconomic features of all EU sea basins and some examples of smart specialisation. Finally, the Report develops the analysis of the underlying factors driving the evolution of the EU Blue Economy. (publications.europa.eu)

Предметни рубрики: рибарство – устойчиво развитие – синя икономика

 Сигнатура: ЕК

European Commission's Group of Chief Scientific Advisors. Environmental and health risks of microplastic pollution, 2019.

Knowledge of ecological and health risks of microplastic pollution is surrounded by considerable uncertainty. However, if microplastic pollution continues at the present rate, these risks will increase and, in particular, widespread ecological risks are likely in the coming decades. The absence of population-wide studies means that it is not yet possible to assess risks for human health. Ongoing and planned EU policy measures aim to reduce all plastic pollution including microplastics. (publications.europa.eu)

Предметни рубрики: околна среда – опазване – Европейски съюз ; атмосферно замърсяване ; морско замърсяване – микропластмаси

Сигнатура: ЕК

European Commission's Group of Chief Scientific Advisors. Microplastic pollution : the policy context: background paper, 2019.

This paper has been drawn up as background input to work by the European Commission's Scientific Advice Mechanism (SAM) aimed at delivering science-based policy advice on the health and environmental impacts of microplastics. The European Commission's Group of Chief Scientific Advisors launched work on this topic following exploratory discussions in the first half of 2018 including a scoping workshop with experts on 26 April 2018 and publication of an Initial Statement published by the Advisors on 09 July 2018. This paper maps the broad policy landscape relevant to the problem of microplastic pollution. Its primary focus is on EU policy though information is also included on some international and national policy initiatives. (publications.europa.eu)

Предметни рубрики: околна среда – опазване – Европейски съюз ; атмосферно замърсяване ; морско замърсяване – микропластмаси

Област на знанието: Горско стопанство

 Сигнатура: ЕК

90 Years Forest Research Institute – for the Society and Nature, 24-26 October 2018, Sofia, Bulgaria : International Scientific Conference, 2018.

The conference is aiming at bringing together leading scientists, international experts and government representatives to network and share the latest research, programs and policies in the field of forestry, ecology and environmental studies… (Introduction and aim of the Conference)

Предметни рубрики: горско стопанство – научни форуми – доклади – резюмета

 

Област на знанието: Организация и управление на селскостопанското производство

 Сигнатура: ЕК

Министерство на земеделието, храните и горите. Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието : аграрен доклад 2018, 2018.

Аграрният доклад и се приема от Министерския съвет по силата на Закона за подпомагане на земеделските производители. Годишният Аграрен доклад съдържа отчет и анализ на състоянието на земеделието за предходната година, очаквани данни за текущата година и програма, включваща целите, мерките, финансовите инструменти и средства за осъществяването й през следващи години.

Предметни рубрики: земеделие – България – доклади

 Сигнатура: ЕК

Directorate-General for Agriculture and Rural Development. The European Agricultural Fund for Rural Development : youth and generational renewal, 2019.

The policy's wider objective of strengthening the socio-economic fabric is also helping to make rural areas more attractive places to live and work, especially for young people. This edition of the EAFRD Projects Brochure comprises three sections which highlight different aspects of the policy challenge posed by generational renewal in rural areas. It profiles some of the approaches being used to support young farmers and young entrepreneurs in the current programming period. (publications.europa.eu)

Предметни рубрики: аграрна политика – младежи – селски райони

 Сигнатура: ЕК

 Directorate-General for Climate Action. Pilot project – AGROPOL : report on monitoring tools to improve the traceability of climate action in the European agricultural sector : synthesis report, 2019. 

Climate smart agriculture (CSA) aims to combine the objectives of agricultural systems to support food security with a response to the need for climate adaptation and the use of the potential for mitigation. This study aims to build and test and monitor the climate of smart agriculture in the European agricultural sector and explore options for a labeling scheme for goods produced under such conditions. A review and test of carbon calculation tools for quantifying GHG balances on both farm and European level has shown that all tools suffer from considerable data gaps. (publications.europa.eu)

Предметни рубрики: агробизнес – трансгранично сътрудничество – Европейски съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив

 

Comments are closed