Обучение по проект Burnout

Медицински Факултет на Тракийски Университет отправя покана към своите студенти за участие в обучение по проект „Burnout Education, Normatives and Digital Tools for European Universities – BENDIt-EU”, Project Nr:2020-1-RO01-KA203-080261.“ Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с burnout синдрома (синдром на прегаряне) в академичните среди. Те ще …

Continue reading

Публична академична лекция на тема: Проектът “Лекарски асистент в България”

СЪОБЩЕНИЕ към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора   Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция на тема: Проектът "Лекарски асистент в България" – създаване, реализация, перспективи.“ от доц. Пенка Врачева, дм във връзка с придобита академична длъжност „доцент“. Лекцията ще се …

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора

   Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция на тема: „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПОСТУРАЛНИТЕ  НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ  – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА.“ от проф. Руска Василева Паскалева, дм във връзка с придобита академична длъжност „професор“   Лекцията ще се състои на 25.05.2022г. (сряда) от 13:00ч. онлайн, …

Continue reading

П О К А Н А за СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  КАТЕДРА „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ П О К А Н А за СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ  на тема: „Философия, социална значимост и практически аспекти на акушерските и сестринските грижи в съвременните условия” Посветена на 5 май – Международен ден на акушерката  12 май – Международен ден на …

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция на тема: „БРЕМЕННОСТ И ЗРЕНИЕ“ от доц. Калина Златкова Трифонова-Славейкова, дм във връзка с придобита академична длъжност „доцент“   Лекцията ще се състои на 12.05.2022г. (четвъртък) от 13:00ч. онлайн, чрез  използваната от Медицински факултет, Тракийски университет, платформа за видеоконферентна …

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ

към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора   Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция на тема: „ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ – ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ВИДОВЕ, ХИРУРГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЛЕЧЕНИЕТО“ от доц. Даниел Вълчев, дм във връзка с придобита академична длъжност „доцент“   Лекцията ще се …

Continue reading

ЧЕСТИТ 7-ми АПРИЛ!

Уважаеми колеги, Скъпи студенти,   От името на Деканското ръководство на Медицински факултет, както и от мое име, приемете най-искрените ни поздравления по случай Световния ден на здравето и Професионалния празник на здравния работник – 7 април! Бъдете все така отдадени и неуморни в най-отговорното и хуманно призвание – грижата …

Continue reading