МФ при Тракийски Университет – Стара Загора търси да назначи инспектор в отдел СДО (Следдипломно Обучение)

Кандидатите да представят следните документи: Заявление – свободен текст ; Професионална автобиография – CV; Диплома за завършено образование –магистър или бакалавър. Предимство имат кандидатите, завършилите в област на висшето образование – Здравеопазване и спорт; Събеседване с кандидатите; Документите се подават в Деловодството на Медицински Факултет на Тракийски университет – Деканат …

Continue reading

Поздравление от Декана на МФ

Уважаеми колеги, Скъпи приятели,       Приемете моите най-искрени поздравления по случай 7-ми април – Световният ден на здравето. Във време на изпитания, предизвикателства и равносметки Ви пожелавам да бъдете най-вече здрави и да запазите онази нестихваща сила, с която ден след ден се отдавате на професията си – …

Continue reading

Лекция на тема “Новата Китайска Коронавирусна инфекция – какво знаем за нея?”

На 12.02.2020 г от 12.30 ч. в аулата на Медицински Факултет, Тракийски Университет ще се проведе лекция на тема "Новата Китайска Коронавирусна инфекция – какво знаем за нея?" с лектор проф. д-р Лилия Пекова, дм

БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ. За повече информация, посете следния линк: https://blsbg.com/bg/4077.bls-obyavyava-konkurs-za-studenti-po-medicina-specializanti-doktoranti-i-mladi-lekari.html Ирен Борисова – експерт – о899906647, Яна Кръстева – експерт – 0899906655, Десислава Василева – експерт – 0899906616 тел.: 029549460