Обява

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД обявява места финансирани от държавата за лекари специализанти ИЗТЕГЛИ

СЪОБЩЕНИЕ към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция на тема: “Hemoglobin particles can more than oxygen transport” от Prof. Dr. Hans BÄUMLER Institute of Transfusion Medicine, Charité Universitätsmedizin, Berlin Лекцията ще се състои на 12.06.2023г (понеделник) от 13:00ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет.

Обучение по проект Burnout

Медицински Факултет на Тракийски Университет отправя покана към своите студенти за участие в обучение по проект „Burnout Education, Normatives and Digital Tools for European Universities – BENDIt-EU”, Project Nr:2020-1-RO01-KA203-080261.“ Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с burnout синдрома (синдром на прегаряне) в академичните среди. Те ще …

Continue reading

Публична академична лекция на тема: Проектът “Лекарски асистент в България”

СЪОБЩЕНИЕ към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора   Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция на тема: Проектът "Лекарски асистент в България" – създаване, реализация, перспективи.“ от доц. Пенка Врачева, дм във връзка с придобита академична длъжност „доцент“. Лекцията ще се …

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора

   Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция на тема: „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПОСТУРАЛНИТЕ  НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ  – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА.“ от проф. Руска Василева Паскалева, дм във връзка с придобита академична длъжност „професор“   Лекцията ще се състои на 25.05.2022г. (сряда) от 13:00ч. онлайн, …

Continue reading

П О К А Н А за СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  КАТЕДРА „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ П О К А Н А за СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ  на тема: „Философия, социална значимост и практически аспекти на акушерските и сестринските грижи в съвременните условия” Посветена на 5 май – Международен ден на акушерката  12 май – Международен ден на …

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция на тема: „БРЕМЕННОСТ И ЗРЕНИЕ“ от доц. Калина Златкова Трифонова-Славейкова, дм във връзка с придобита академична длъжност „доцент“   Лекцията ще се състои на 12.05.2022г. (четвъртък) от 13:00ч. онлайн, чрез  използваната от Медицински факултет, Тракийски университет, платформа за видеоконферентна …

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ

към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора   Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция на тема: „ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ – ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ВИДОВЕ, ХИРУРГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЛЕЧЕНИЕТО“ от доц. Даниел Вълчев, дм във връзка с придобита академична длъжност „доцент“   Лекцията ще се …

Continue reading