БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ. За повече информация, посете следния линк: https://blsbg.com/bg/4077.bls-obyavyava-konkurs-za-studenti-po-medicina-specializanti-doktoranti-i-mladi-lekari.html Ирен Борисова – експерт – о899906647, Яна Кръстева – експерт – 0899906655, Десислава Василева – експерт – 0899906616 тел.: 029549460

Седмица на Европейското обществено здраве, 13-17 май

European Public Health WEEK, 13-17 May 2019 EUPHW  Под егидата на Европейската асоциация по Обществено здраве (EUPHA), Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ), по инициатива и с участието на преподаватели и студенти от Медицински факултет и Медицински колеж – Стара Загора при Тракийски университет – Стара Загора, през Седмицата на …

Continue reading

Тракийски университет участва в Европейската седмица на Общественото здраве 13-17май 2019

Европейската асоциация по Обществено здраве EUPHA и по инициатива на Българска асоцация по Обществено здраве BPHA организира: Днес Понеделник 13 май 2019г. от 15.30ч. стартираме Ден на „Физическата активност и спорт за всички“   с активното участие на катедрите "Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт" и „Социална медицина …

Continue reading

Публична лекция

Уважаеми Колеги, на 04.12.2017г /понеделник/, от 13.00ч. в Медицински факултет ще се проведе лекция на тема: “Заболявания на носа и околоносните кухини – диагностика и лечение” предвидена за студенти и специализанти . Лектор: Prof. dr. sc. Tomislav Baudoin от Clinical Hospital Sisters of Mercy, Zagreb, Croatia По-рано същият ден професор …

Continue reading

МЗ обявява втора процедура за подбор на лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, чието обучение може да бъде финансирано по проект „Специализация в здравеопазването“

    Министерство на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” с общ бюджет 5 496 628,40 лева и продължителност до 31.12.2019г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е да се подпомогне повишаването …

Continue reading