ІІ – ра катедра терапия на Вътрешните болести

Ръководител катедра:

Доц. д-р. Маргарит Маринов Пенев, дм

 

Академичен състав:

Доц. д-р. Мариана Пенкова Радичева, дм

ас. д-р. Петко Димитров Илчев

ас. д-р. Веска Тенева Иванова

ас. д-р. Марияна Костова Христова, дм

ас. д-р. Валентина Ангелова Недялкова-Генчева

ас. д-р. Гергана Гавраилова Куюмджиева

ас. д-р. Пламен Ангелов Минков, дм

 

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

"Вътрешни болести и терапия – І част" задължителна дисциплина за студенти, специалност "Медицина"

Comments are closed