Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт

Ръководител катедра:

Доц. Руска Василева Паскалева, дп

e-mail: ruska.paskaleva@trakia-uni.bg

 

Академичен състав:

 

Доц. д-р. Елена Милкова Илиева, дм

Доц. Руска Василева Паскалева, дп

Доц. д-р. Георги Михайлов Саров, дс, дм

ас. д-р. Галина Петрова Мръцкова-Делиева, дм

ас. Ваня Стефанова Павлова, дм

ас. Виолета Андреева Иванова, дм

Проф. Евгения Борисова Димитрова, дм

ас. Нора Иванова Танева

Организатор обучение. Стела Пенева

 

Студентски спорт:

 

преп. Сидер Димитров Димитров

преп. Тодор Ангелов Цветанов

 

Comments are closed