Катедра Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология

Структура:

 

Ръководител катедра:

Доц. д-р. Стефанов Вълканов, дм

e-mail: stefan.valkanov@trakia-uni.bg

 

Академичен състав:

 

Секция Обща и Оперативна хирургия:

Проф. д-р. Александър Юлиянов, дм

aс. д-р. Иван Рачков

гл. aс. д-р. Ален Петров, дм

ас. д-р. Александър Здравевски

ас. д-р. Димитър Чонов

ас. д-р. Васил Павлов

 

Секция Неврохирургия:

Доц. д-р. Стефан Вълканов, дм

ас. д-р. Ивелина Димитрова

 

Секция Урология:

Проф. д-р. Димитър Шишков, дм

ас. д-р. Иван Овчаров

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

"Обща и оперативна хирургия"-задължителна дисциплина за студентите от ІІІ курс, специалност "Медицина"

"Неврохирургия" – задължителна дисциплина за студентите от ІV курс, специалност "Медицина"

"Урология" – задължителна дисциплина за студентите от V курс, специалност "Медицина"

Преддипломен стаж на стажант – лекари

Comments are closed