Специална хирургия /гръдна хирургия,съдова хирургия и ангиология, детска хирургия и ортопедия и травматология/

Адрес:
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
 
Структура:
  • Секция Съдова хирургия и Ангиология
  • Секция Гръдна хирургия
  • Секция Ортопедия и травматология и детска хирургия
 
 
Академичен състав:
 
Ръководител катедра:

Доц. д-р. Недко Димитров, дм

      e-mail: nedko.dimitrov@trakia-uni.bg

 Секция Гръдна хирургия
Проф. д-р. Евелин Досев Обретенов, дм

гл. ас. д-р. Даниел Георгиев Вълчев, дм

ас. д-р. Златомир Илинов

ас. д-р. Александър Димитров

 
Секция Съдова хирургия и ангиология
Проф. д-р. Таньо Манолов Кавръков, дм

ас. д-р. Христо Абрашев, дм
 
 
Секция по ортопедия и травматология и детска хирургия
 
Доц. Недко Иванов Димитров, дм
 
Доц. д-р. Валентин Ивайлов Пройчев, дм

Проф. Красимира Калинова Атанасова-Георгиева, дм

ас. д-р. Бисер Макелов
 
 
 
Клиниката по ортопедия и травматология при УМБАЛ Стара Загора е с изявени традиции и установено име сред ортопедичната общност в България и чужбина.
Тя е свързана с имената на Проф. Д-р Р. Иванов, дмн, Проф. Д-р П. Тивчев, дмн, Проф. Д-р Е. Таков, дмн, Доц. Д-р Г. Пройчев, дм, и редица други водещи лекари-специалисти в страната.
Научните интереси на лекарите – специалисти в клиниката са широки, и обхващат всички области на съвременната ортопедия и травматология.
Постигнати са значителни успехи, като са защитени редица дисертационни теми: Доц. Д-р Г. Пройчев, Д-р А. Дърмонов, дм, Д-р В. Пройчев, дм.
Клиниката е водеща в региона и страната в области на специалността като:
·        Диагностика и лечение на вродени и придобити заболявания на гръбначния стълб – дискови хернии, изкривявания на гръбначния стълб (сколиози, кифози, кифосколиози), стеноза на вертебралния канал, травматични и остеопоротични счупвания на прешлени на гръбначния стълб;
·        Диагностика и лечение на вродените и придобити заболявания в областта на тазобедрената става при деца – дисплазия на тазобедрената става, ранна ехографска диагностика;
·        Диагностика и лечение на вродените и придобити заболявания в областта на долния крайник при деца – изкривявания, криви крачета;
·        Диагностика и лечение на вродените и придобити заболявания в областта на долния крайник при възрастни – изкривявания, скъсявания;
·        Диагностика и лечение на вродените и придобити заболявания в областта на ходилото при възрастни – плоскостъпие, халукс валгус, криви крачета;
·        Диагностика и лечение на придобити заболявания на тазобедрената става при възрастни – коксартроза, аваскуларни некрози на бедрената глава, травматични счупвания на бедрената шийка, травматични луксации на тазобедрената става;
·        Диагностика и лечение на придобити заболявания на таза – счупвания на таза;
·        Диагностика и лечение на придобити заболявания на колянната става при възрастни – гонартроза, увреди на ставния хрущял, увреди на връзковия апарат на колянната става;
·        Артроскопска диагностика и хирургия на заболяванията на раменната и колянна стави при възрастни – връзкови увреди, увреди на менискусите на колянната става, гонартроза;
·        Диагностика и лечение на придобити заболявания на раменната става при деца и възрастни;
Клиниката по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия е оборудвана с модерна апаратура за най съвременна диагностика и лечение на всички заболявания на опорно-двигателния апарат.
Прилагат се най – съвременни диагностични и хирургични методи и техники при лечението на всички заболявания на опорно-двигателния апарат.
В клиниката се обучават редовни студенти по специалност медицина на Медицински факултет при Тракийския Университет, Стара Загора.
В клиниката се обучават редовни специализанти по специалност „Ортопедия и Травматология” от страната и чужбина.
Всички лекари, работещи в Университетската Клиника по Ортопедия, травматология и гръбначна хирургия са с високи морално-етични норми, с натрупан преподавателски и педагогически стаж, и изявени научно-изследователски интереси в медицината.
Участват активно в научно изследователската и преподавателска дейност на Медицинския факултет на Тракийския Университет, Стара Загора.
Активно се поддържат непосредствени връзки с водещи специалисти в световен мащаб от специалността.
Редовно участие в научни форуми в страната и чужбина с научни доклади и съобщения.

 

 

Comments are closed