Хирургически болести и анестезиология

 

Ръководитек катедра:
Проф. д-р. Йовчо Петков Йовчев, дм

 


Секция Хирургически болести 

Проф. д-р. Йовчо Петков Йовчев, дм
e-mail: yovcho.yovchev@trakia-uni.bg

Доц. д-р. Георги Ангелов Минков, дм
ас. др. Филип Борисов Хаджипетков
ас. др. Евгени Николаев Димитров
ас. др. Емил Тихомиров Енчев

 

Секция Анестезиология и спешна медицина

Доц. д-р. Георги Михайлов Арабаджиев, дм
Доц. д-р. Господин Стефанов Димов, дм

ас. д-р. Даниела Желяжкова Димитрова-Делиева
ас. д-р. Иван Ганчев Иванов

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:
" Хирургия "-задължителна дисциплина за студентите от IV курс, специалност "Медицина" на български и английски език. 
"Анестезиология и интензивно лечение " – задължителна дисциплина за студентите от V курс, специалност "Медицина" на български и английски език.
" Анестезиология " – задължителна дисциплина за студентите от специалност „Медицинска сестра", „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Социални дейности“ 
Преддипломен стаж на стажант–лекари (студенти от VI курс, специалност „Медицина“ на български и английски език)

Comments are closed