Катедра Пропедевтика на вътрешни болести и клинична лаборатория

Адрес:
6003 гр. Стара Загора
Ул. "Армейска” 11
Тел./Факс: + 359 42 600726

 

ръководител катедра: 

 

Проф. д-р. Жулиета Борисова Геренова, дм
 
 
 
 
 
ас. д-р. Таня Алексиева – ревматолог
Тел.0898979821
Научни интереси:
Автоимунни заболявания
Прогресивна системна склероза и автоимунни заболявания
Morbus Still adultorum
 
 
ас. д-р. Ваня Димова Илиева-Фъртунова 
 
 
ас. д-р. Петя Иванова Гойчева – ендокринолог
Тел.: 0888868776
 
 
ас. д-р. Атанас Койчев Койчев – пулмолог
Тел.: 0888713408
e-mail: koychevn@abv.bg
Научни интереси:
Функционално изследване на дишането
Диагностика и лечение на бронхообструктивните заболявания и белодробните инфекции
 

Доц. д-р. Диана Страхилова Смилкова, дм 
Доц. д-р. Ваня Цонева Иванова, дм
ас. д-р. Петьо Вълчев Челингиров

 

 

Учебна дейност:

Академичният състав на катедрата води следните дисциплини:

"Пропедевтика на вътрешните болести" – задължителна за студенти, специалност "Медицина";

"Социално значими ендокринни и метаболитни заболявания" – избираема за студенти, специалност "Медицина";

"Вътрешни болести и терапия – част "Ендокринология" – задължителна за студенти V курс, специалност "Медицина";

"Вътрешни болести и гериатрия – социални аспекти" – задължителна за специалност "Социални дейности" – редовно и задочно обучение

"Клинична лаборатория" – задължителна дисциплина за студенти от специалност "Медицина", "Медицинска сестра" и "Акушерка"

Comments are closed