Катедра Оториноларингология и Офталмология

Адрес:
Катедра Оториноларингология и Офталмология,
Медицински Факултет, Тракийски Университет
ул. “Армейска” 11, Стара Загора, 6000, България,
Тел.:    042 664 444 
Факс.: 042 600725
 
 
Ръководител Катедра: 
Профд-р. Валентин Костов Стоянов, дм
 
 
Секция Оториноларингология
Академичен състав:
 
 
Профд-р. Валентин Костов Стоянов, дм

Докторантура: Някои експериментални и клинични проучвания на корозивните стоматоезофагити 
Област на научни интереси: бронхоезофагология, оперативна оториноларингология, онкология, клиничен мениджмънт, управление на здравеопазването.
тел.: 042 664444; 0888 611104
 
 
ас. д-р. Атанас Стефанов Атанасов
тел.: 0888 626892
E-mail: naskostefanov@abv.bg
Област на научни интереси: фациална пластична хирургия, ларингология, фониатрия, гласова рехабилитация, ринопластика
 
гл. ас. д-р. Атанас Начев Влайков, дм
 
 
ас. д-р. Димитър Михайлов Димитров
Е-mail: dmihailov69@abv.bg
Област на научни интереси: Нарушения на обонянието при остри вирусни инфекции
тел.0887 532476
 
 
Научна дейност: отология, ендоскопска синус хирургия
  • отология и невро-отология,
  • ринология, ендоскопска синус хирургия
  • ларингология
  • езофагология и бронхология

 

 
Секция Офталмология
 
 
Доц. д-р. Димитър Николов Джелебов, дм
гл. ас. д-р. Калина Златкова Триф.-Славейкова, дм
ас. д-р. Валерия Пламенива Драганова
 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

"Офталмология" – задължителна дисциплина за студенти ІV курс, специалност "Медицина"

"Очни болести" – задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Медицинска сестра"

"Очни болести" – задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Акушерка"

"Очни болести – социални аспекти" – задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Социални дейности"

 

Научна дейност:

Направление: епидемиология на детската очна заболеваемост

Направление: проучване върху лечението на вирусните кератити

Направление: периметрично изследване на глаукомата

 

 

Comments are closed