Катедра Неврология, психиатрия и МБС

Ръководител катедра: 

Доц. д-р. Лъчезар Иванов Манчев, дм

 

Академичен състав:

 

Секция Неврология:

Доц. д-р. Велина Иванова Манчева-Ганева, дм

гл. ас. д-р. Теодора Стефанова Манолова-Манчева, дм

ас. д-р. Кристиян Кирилов Найденов

ас. д-р. Георги Стефанов Георгиев

 

Секция Психиатрия:

ас. д-р. Детелина Йорданова Комсийска, дм

Проф. д-р. Петър Маринов Маринов, дмн

Секция МБС:

проф. д-р. Веселин Асенов Иванов, дм

гл. ас. д-р. Ваня Банчева Славова, дм

Добромира Панайотова Георгиева – мед.лаб.    

Comments are closed