Катедра Детски болести

  

 

Академичен състав:

Ръководител катедра:

Доц. д-р. Емилия Стамболова Костадинова, дм

 

Проф. д-р. Петранка Илиева Чакърова, дм

ас. д-р. Румен Александров Маринов, дм

гл. ас. д-р.  Иван Руменов Чакъров, дм

гл. ас. д-р. Марлена Димитрова Панайотова, дм

ас. д-р. Ивелина Божкова Божкова

Доц. д-р. Нойко Стеванов Станилов, дм

ас. д-р. Биянка Митова Димова

 

Учебна дейност:

  • "Детски болести" – задължителна учебна дисциплина за специалности "Медицина", "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Социални дейности"
  • Преддипломен стаж по "Детски болести"

Comments are closed