Катедра Акушерство и гинекология

 Ръководител катедра:    

Доц. д-р. Мария Ангелова Ангелова, дм

 

Академичен състав: 

Доц. д-р. Николай Лъчезаров Лазаров, дм

ас. д-р. Иван Тодоров Тодоров

ас. д-р. Веселина Христова Цанкова

ас. д-р. Илиана Михайлова Колева-Коркелиа

ас. д-р. Силвия Христова Мангърова

ас. д-р. Николай Иванов Тодоров, дм

ас. д-р. Стоян Генчев Стоянов, дм

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

 

"Акушерство и гинекология" – задължителна дисциплина за студенти ІV и V курс, специалност "Медицина"

"Акушерство и гинекология" – задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Медицинска сестра"

"Акушерство" – задължителна дисциплина за студенти І, ІІ и ІІІ курс, специалност "Акушерка"

"Гинекология" – задължителна дисциплина за студенти І, ІІ и ІІІ курс, специалност "Акушерка"

Преддипломен стаж

Comments are closed