Контакти

Учебен отдел
Инспектор „Медицина”  и "Управление на здравните грижи":
         Лия Николаева Стоилкова            e-mail: liyastoilkova@mf.uni-sz.bg'
         ет.1 , ст.3, тел. 664 209               е-mail:  liya.stoilkova@trakia-uni.bg'
 
Старши експерт УО "Медицинска сестра" и "Акушерка":
         Ася Димитрова                             e-mail: a.dimitrova@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.3, тел. 664 209
 
Старши експерт УО  „Социални дейности” – бакалаври и магистри :
         Иванка Минчева                           e-mail:  imincheva@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.4, тел. 664 333                         e-mail:  ivanka.mincheva@trakia-uni.bg
 
Старши експерт УО и "Чуждестранни студенти":
         Милка Цвяткова                           e-mail: academ@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.4, тел. 664 204                         e-mail:  milka.tsvyatkova@trakia-uni.bg
 
Старши експерт Учебен отдел
          Л.Томова                                    e-mail: tomova@mf.uni-sz.bg
ет.2, ст.34, тел. 664 458                        e-mail:  lyubka.tomova@trakia-uni.bg
 
 

Comments are closed