Dean and Associate Deans

 

ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ, дн
e-mail: pdp@dir.bg

ЗАМ.-ДЕКАН: ДОЦ. Д-Р ВАНЯ ПЕТРОВА – УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Тел: 042 613 776
e-mail: petrova@pf.uni-sz.bg
          vanja_p@abv.bg

ЗАМ.-ДЕКАН: ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА ЛАВРЕНЦОВА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Тел: 042 613 775
e-mail: elenavit@abv.bg

ЗАМ.-ДЕКАН:  ПРОФ. Д-Р ТАНЯ БОРИСОВА  – ЛОГИСТИКА И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ
Тел: 042 613 747

e-mail:borisova.t@abv.bg

  СЕКРЕТАР:
Тел: 042 613 778
e-mail: decanat.pf_uni.sz@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply