Магистърска програма Санитарна микробиология и безопасност на храните

 

Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 07.11.2019 г. и важи до 07.11.2025 г.

Свидетелство за акредитация

 

От 2022 година по магистратурата има допълнителен прием за 10 броя студенти по държавна поръчка в задочно обучение. Тези места са само за студенти, които са завършили висше образование с бакалавърска степен и нямат магистърска степен.

 

Започна приема на документи за новия випуск магистри през 2022 г.!

Магистърски Прием 2022

задочна Магистратура по

„Санитарна микробиология и безопасност на храните“

  1. Кандидатстване по документи от 1 до 30 септември на настоящата година. Първо класиране: 4 октомври. Записване: от 4 до 7 октомври. Второ класиране: 8 октомври. Записване: 11 и 12 октомври.
  2. Възможност за дистанционно подаване на документи.
  3. Максимална гъвкавост – за работещи хора, за хора занимаващи се с бизнес или живеещи в отдалечени места.
  4. Начало на обученията (лекции и практически занятия) – 18 ноември 2022 г., в два семестъра с фиксирана такса на семестър по 450 лв. за държавна поръчка и 1951,50 лв. за платено обучение.
  5. Динамичен контакт с преподаватели и експерти; достъп до модерна обучителна база, лаборатории и предприятия от ХВП.

За повече информация по кандидатстването: 042699690; 042699210

За информация по дистанционно кандидатстване: 0879112803

За информация по учебните програми, модули и учебни материали: 0879112803

Санитарна микробиология и безопасност на храните

Обява – документи

Учебен план – семестри

Банкова сметка – ВМФ

Брошура

Учебен план и квалификационна характеристика

 

Comments are closed