Магистърска програма Санитарна микробиология и безопасност на храните

 

Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 07.11.2019 г. и важи до 07.11.2025 г.

Свидетелство за акредитация

 

Започна приема на документи за новия випуск магистри през 2020 г.!

Магистърски Прием 2020

задочна Магистратура по

„Санитарна микробиология и безопасност на храните“

  1. Кандидатстване по документи от 31 август до 30 септември на настоящата година. Първо класиране: 9 октомври. Записване: 12 и 13 октомври. Второ класиране: 14 октомври. Записване: 15 и 16 октомври.
  2. Възможност за дистанционно подаване на документи.
  3. Максимална гъвкавост – за работещи хора, за хора занимаващи се с бизнес или живеещи в отдалечени места.
  4. Учебните дисциплини и обученията се провеждат в единствения за България факултет с международна европейска акредитация по EAEVE.
  5. Начало на обученията (лекции и практически занятия) 20 ноември 2020, в два семестъра с фиксирана такса по 1951.50 лв. на семестър.
  6. Динамичен контакт с преподаватели и експерти; достъп до модерна обучителна база, лаборатории и предприятия от ХВП.

За повече информация по кандидатстването: 042699690; 042699210

За информация по дистанционно кандидатстване: 0879112803

За информация по учебните програми, модули и учебни материали: 0879112803

Санитарна микробиология и безопасност на храните

Обява – документи

Учебен план – семестри

Банкова сметка – ВМФ

Брошура

Учебен план и квалификационна характеристика

 

Comments are closed