Магистърска програма Санитарна микробиология и безопасност на храните

Магистърски програми:

1. Ветеринарна администрация – форма на обучение задочна, срок 2 семестъра.

2. Санитарна микробиология и безопасност на храните – форма на обучение задочна, срок 2 семестъра.

Започна приема на документи за новия випуск магистри през 2019 г.!

От лятото на 2019 година по магистратурата има допълнителен прием от 20 броя студенти, но по държавна поръчка в задочно обучение. Тези места са само за студенти, които са завършили висше образование с бакалавърска степен и нямат магистърска степен. Таксата за един семестър по държавна поръчка  е 450 лв. и 650 лв. за платено обучение.

Магистърски Прием 2019

задочна Магистратура по

„Санитарна микробиология и безопасност на храните“

  1. Кандидатстване по документи от 27 август до 28 септември на настоящата година. Първо класиране и записване: от 3 октомври до 8 октомври. Второ класиране и записване от 9 октомври до 16 октомври.
  2. Възможност за ускорено/дистанционно подаване на документи.
  3. Максимална гъвкавост – за работещи хора, за хора занимаващи се с бизнес или живеещи в отдалечени места.
  4. Учебните дисциплини и обученията се провеждат в единствения за България факултет с международна европейска акредитация по EAEVE.
  5. Начало на обученията (лекции и практически занятия) 22 ноември 2019, в два семестъра, с фиксирана такса по 650 лв. на семестър (450 лв. за държавна поръчка).
  6. Динамичен контакт с преподаватели и експерти; достъп до модерна обучителна база, лаборатории и предприятия от ХВП.

За повече информация по кандидатстването: 042699690; 042699210

За информация по дистанционно кандидатстване: 0885563540

За информация по учебните програми, модули и учебни материали: 0885563540

Санитарна микробиология и безопасност на храните

Обява – документи

Учебен план – семестри

Банкова сметка – ВМФ

Брошура

Учебен план и квалификационна характеристика

 

Comments are closed