Магистърска програма Санитарна микробиология и безопасност на храните

 

Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 07.11.2019 г. и важи до 07.11.2025 г.

Свидетелство за акредитация

 

Започна приема на документи за новия випуск магистри през 2021 г.!

Магистърски Прием 2021

задочна Магистратура по

„Санитарна микробиология и безопасност на храните“

  1. Кандидатстване по документи от 1 до 30 септември на настоящата година. Първо класиране: 4 октомври. Записване: от 4 до 7 октомври. Второ класиране: 8 октомври. Записване: 11 и 12 октомври.
  2. Възможност за дистанционно подаване на документи.
  3. Максимална гъвкавост – за работещи хора, за хора занимаващи се с бизнес или живеещи в отдалечени места.
  4. Начало на обученията (лекции и практически занятия) 19 ноември 2021, в два семестъра с фиксирана такса по 1951.50 лв. на семестър.
  5. Динамичен контакт с преподаватели и експерти; достъп до модерна обучителна база, лаборатории и предприятия от ХВП.

За повече информация по кандидатстването: 042699690; 042699210

За информация по дистанционно кандидатстване: 0879112803

За информация по учебните програми, модули и учебни материали: 0879112803

Санитарна микробиология и безопасност на храните

Обява – документи

Учебен план – семестри

Банкова сметка – ВМФ

Брошура

Учебен план и квалификационна характеристика

 

Comments are closed