Квалификации

Дългосрочните квалификационни форми, организирани и провеждани от ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора са за придобиване на допълнителна квалификация, професионално-педагогически специализации и за получаване на педагогическа правоспособност.

За допълнителна квалификация:

  • Информатика и информационни технологии

  • Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране

  • Аспекти на преподаване на интегралния предмет "Човекът и природата" 5. – 6. клас

  • Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

  • Специална педагогика

  • Входно ниво по език за включване в специализация "Чуждоезиково обучение"

Педагогическа правоспособност

Поддържаща квалификация за помощник – възпитатели

 

Подробна информация може да намерите на https://www.dipku-sz.net/A/g/1/?PU=1

 

 

 

Comments are closed