Erasmus Application procedures and deadlines for students (summer traineeship) and teacher mobilities in Academic 2022-2023 – покани 2-ро класиране 2022-2023

Здравейте,
На сайта на ТрУ, Програма “Еразъм+” в ТрУ са качени вече поканите за прием на формуляри за кандидатстване за 2-ро класиране по програма “Еразъм+” КД131 в ТрУ.
 
Краен срок – 28 октомври 2022 г.
 
Ренета Мицова
гл. експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност"
Тракийски университет
 
 

Comments are closed