Erasmusdays 2022

Уважаеми колеги,   И тази година продължава инициативата на ЕК “Erasmusdays 13-15 October 2022” , която тази година е посветена на 35 години Програма Еразъм Тракийски университет с включва  с “Еразъм +”Отворени врати 2022.   Приложено ви изпращам информация, която можете да качите и на вашите сайтове.   Поздрави, Ренета …

Continue reading

Erasmus Application procedures and deadlines for students (summer traineeship) and teacher mobilities in Academic 2022-2023 – покани 2-ро класиране 2022-2023

Здравейте, На сайта на ТрУ, Програма “Еразъм+” в ТрУ са качени вече поканите за прием на формуляри за кандидатстване за 2-ро класиране по програма “Еразъм+” КД131 в ТрУ.   Краен срок – 28 октомври 2022 г.   Ренета Мицова гл. експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност" Тракийски университет   SM-obayvata-2022-2023.doc-2 …

Continue reading

Elective subject Endocrinology

Department of Pharmacology, Animal Physiology, Biochemistry and Chemistry, Section of Animal Physiology       To the attention of 3-rd year students from English groups! Dear students, You are kindly invited to join the elective subject “Endocrinology” during the winter semester of the Academic year 2022-2023. The horarium is 15 hours: …

Continue reading