25 години от създаването на специалност „Рехабилитатор“

На 31 октомври 2019г. Медицински колеж отбелязва 25 години от създаването на специалност „Рехабилитатор“. Празникът ще е съпроводен с откриването на Учебно-спортен комплекс на Медицински колеж и Научно-практически семинар за студенти с презентация на Медикал и СПА хотел „Севтополис“, гр.Павел баня и лекция на доц. д-р Николай Димитров от Медицински факултет-ТрУ.

Поканват се всички завършили спец."Рехабилитатор"

http://uni-sz.bg/truni9/wp-content/uploads/mk/file/programa.pdf

Comments are closed