01-02 ОКТОМВРИ , 2021 НАУЧЕН СИМПОЗИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “COVID 19 – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН НАУЧЕН ОБЗОР”

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/forum-mc/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0

 

Comments are closed