Удължаване на срока на заявки за участие в Научна конференция “Стареене, здраве, гериатрични грижи”

До 20 април 2017 г. се удължава  срока за подаване на заявки за участие в Научна конференция “Стареене, здраве, гериатрични грижи” 18-19 май 2017 г.

Kъм конференцията.

Comments are closed