ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ” И “МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”

Документи се приемат от 25.08. до 31.08.2020 г. в Тракийски университет.

Кандидатите следва да се явят на тест по биология или да участват в класирането с оценка от

Държавен зрелостен изпит по Биология.

 

За справка тел.: 0898367523,  0895489105

Comments are closed