На вниманието на всички студенти от Медицински колеж

С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ НА КОЛЕЖА СЕ ОТМЕНЯ ПРОВЕЖДАНЕТО

НА КЛИНИЧНИ ПРАКТИКИ И ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ И ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ДО 29.03.2020г.

ЧАСОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТРАБОТЕНИ ПО ГРАФИК ИЗГОТВЕН ОТ КУРСОВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

Comments are closed