Правилник за учебната дейност на Медицински колеж

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО, ДЕЙНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Comments are closed