Контакти

Медицински колеж – ТрУ

ул.,,Армейска” № 9

гр.Стара Загора 6000

medcol@abv.bg

 medcol@mf.uni-sz.bg

Тел. централа: 042/ 605 078

 

Директор

проф. Христина Милчева, дп – тел./факс: 042/ 600 755

е-mail: milcheva@uni-sz.bg

           

Зам. директор

ст.пр.Катя Моллова – тел.: 042/ 600 755

е-mail: kmollova@abv.bg

 

Учебен отдел

Вълка Петрова- тел.: 042/ 601 721; 0882393320

Радостина Диамандиева – тел.: 042/ 601 721

Координатор програма "Еразъм"-

Мария Димова- тел.: 042/ 601 721

 

 

Comments are closed