Контакти

Медицински колеж – ТрУ

ул.,,Армейска” № 9

гр.Стара Загора 6000

medcol@abv.bg

Тел. централа: 042/ 605 078

 

Директор

проф. д-р Анна Толекова,дм – тел./факс: 042/ 600 755

е-mail: anna.tolekova@trakia-uni.bg

           

Зам. директор

ст.пр. Павлина Тенева

-тел.: 042/ 600 755

 

 

Учебен отдел

Вълка Петрова- тел.: 042/ 601 721; 

Радостина Диамандиева – тел.: 042/ 601 721

Координатор програма "Еразъм"-

Ростислав Курдов – тел.: 042/ 601 721

 

 

 

Comments are closed