Академичен календарен план

За учебната  2015/2016 година в Медицински колеж

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 14.09.2015 Г.

ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър            15 седмици       14.09.2015 – 23.12.2015 г.

Зимна ваканция             2 седмица         28.12.2015 – 08.01.2016 г.

Зимна сесия                  4 седмици         11.01.2016 – 05.02.2016 г.

Поправителна сесия      1 седмица          08.02.2016 – 12.02.2016 г.

Летен семестър             15 седмици       15.02.2016 –  27.05.2016 г.

Лятна сесия                    4 седмици        30.05.2016 –  24.06.2016 г.

Поправителна сесия        1 седмица        27.06.2016 – 01.06.2016г.

Ликвидационна сесия                              01.09.2016 – 11.09.2016 г. 

Държавни изпити:

Редовна сесия: м. юни

Поправителна сесия: м.октомври

Comments are closed