Академичен календарен план

За учебната  2021/2022 година в Медицински колеж

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 13.09.2021 Г.

ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър            15 седмици       13.09.2021 – 23.12.2021 г.

Зимна ваканция             2 седмица         29.12.2021 – 07.01.2022 г.

Зимна сесия                   4 седмици          10.01.2022 – 04.02.2022 г.

Поправителна сесия      1 седмица          07.02.2022 – 11.02.2022 г.

Летен семестър             15 седмици       14.02.2022 –  27.05.2022 г.

Лятна сесия                     4 седмици         30.05.2022 –  24.06.2022 г.

Поправителна сесия        1 седмица        27.06.2022 – 01.07.2022 г.

Ликвидационна сесия                               29.08.2022 – 09.09.2022 г. 

Държавни изпити:

Редовна сесия: м. юни

Поправителна сесия: м.октомври

 

Comments are closed