Академичен календарен план

За учебната  2017/2018 година в Медицински колеж

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 11.09.2017 Г.

ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър            15 седмици       11.09.2017 – 22.12.2017 г.

Зимна ваканция             2 седмица         25.12.2017 – 05.01.2018 г.

Зимна сесия                   4 седмици          08.01.2018 – 02.02.2018 г.

Поправителна сесия      1 седмица          05.02.2018 – 09.02.2018 г.

Летен семестър             15 седмици       12.02.2018 –  25.05.2018 г.

Лятна сесия                     4 седмици         28.05.2018 –  22.06.2018 г.

Поправителна сесия        1 седмица        25.06.2018 – 29.06.2018 г.

Ликвидационна сесия                               03.09.2018 – 09.09.2018 г. 

Държавни изпити:

Редовна сесия: м. юни

Поправителна сесия: м.октомври

 

Comments are closed