Академичен календарен план

За учебната  2022/2023 година в Медицински колеж

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 12.09.2022 Г.

ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър            15 седмици       13.09.2022 – 23.12.2022 г.

Зимна ваканция             2 седмица         26.12.2022 – 06.01.2023 г.

Зимна сесия                   4 седмици          09.01.2023 – 03.02.2023 г.

Поправителна сесия      1 седмица          06.02.2023 – 10.02.2023 г.

Летен семестър             15 седмици       13.02.2023 –  26.05.2023 г.

Лятна сесия                     4 седмици         29.05.2023 –  23.06.2023 г.

Поправителна сесия        1 седмица        26.06.2023 – 30.06.2023 г.

Ликвидационна сесия                               28.08.2023 – 10.09.2023 г. 

Държавни изпити:

Редовна сесия: м. юни

Поправителна сесия: м.октомври

 

Comments are closed