Електронно обучение

Информационни системи в здравеопазването – II курс избираема, гл.ас.Антоанета Йорданова

Информационни системи в здравеопазването – избираема дисциплина

Преподавател: гл.ас.Антоанета Йорданова
 

Информатика МК, гл.ас.Антоанета Йорданова

Преподавател: гл.ас.Антоанета Йорданова
 

Кинезитерапия 1, I курс, I сем., спец. "Рехабилитатор", проф. Руска Паскалева, дм

Въведение в същността на кинезитерапията.

Преподавател:проф. Руска Паскалева,дм

Кинезитерапия 2, I курс, II сем., спец. "Рехабилитатор", проф. Руска Паскалева, дм

Преподавател: проф.Руска Паскалева,дм

Кинезитерапия 3, II курс, III сем., спец. "Рехабилитатор", проф.Руска Паскалева, дм

Преподавател: проф.Руска Паскалева,дм

Кинезитерапия 4, II курс, IV сем., спец. "Рехабилитатор", проф. Руска Паскалева, дм

Преподавател: проф.Руска Паскалева,дм

 "Здравни грижи за пациента"

Преподавател: проф.Елена Желева,дп

 "Промоция на здравето"

Преподавател: проф.Еена Желева,дп

Обучители и консултанти за МК са: доц.Калоян Янков и Ас.Дамян Петров

 

Comments are closed