Електронно обучение

Информационни системи в здравеопазването – II курс избираема, Красимира Бобева

Информационни системи в здравеопазването – избираема дисциплина

Преподавател: Красимира Бобева
 

 

Информационни системи в здравеопазването – избираема дисциплина

Преподавател: Красимира Бобева
 

Информатика МК, Красимира Бобева

Преподавател: Красимира Бобева
 

Кинезитерапия 1, I курс, I сем., спец. "Рехабилитатор", доц. Руска Паскалева, дм

Въведение в същността на кинезитерапията.

Преподавател:доц. Руска Паскалева,дм

Кинезитерапия 2, I курс, II сем., спец. "Рехабилитатор", доц. Руска Паскалева, дм

Преподавател: доц.Руска Паскалева,дм

Кинезитерапия 3, II курс, III сем., спец. "Рехабилитатор", доц.Руска Паскалева, дм

Преподавател: доц.Руска Паскалева,дм

Кинезитерапия 4, II курс, IV сем., спец. "Рехабилитатор", доц. Руска Паскалева, дм

Преподавател: доц.Руска Паскалева,дм

 "Здравни грижи за пациента"

Преподавател: проф.Христина Милчева,дп

 "Промоция на здравето"

Преподавател: проф.Христина Милчева,дп

Обучители и консултанти за МК са: доц.Калоян Янков и Ас.Дамян Петров

 

Comments are closed