Електронно обучение

Информационни системи в здравеопазването – II курс избираема, хон.ас. А.Йорданова

Информационни системи в здравеопазването – избираема дисциплина

Преподавател: Антоанета Йорданова
Преподавател: Лина Йорданова

 

Информационни системи в здравеопазването – избираема дисциплина

Преподавател: Антоанета Йорданова
Преподавател: Лина Йорданова

Информатика МК, хон.ас.Антоанета Йорданова

Преподавател: Антоанета Йорданова
Преподавател: Лина Йорданова

Кинезитерапия 1, I курс, I сем., спец. "Рехабилитатор", ст. преп. Руска Паскалева, дм

Въведение в същността на кинезитерапията.

Преподавател: Руска Паскалева

Кинезитерапия 2, I курс, II сем., спец. "Рехабилитатор", ст. преп. Руска Паскалева, дм

Преподавател: Руска Паскалева

Кинезитерапия 3, II курс, III сем., спец. "Рехабилитатор", ст. преп. Руска Паскалева, дм

Преподавател: Руска Паскалева

Кинезитерапия 4, II курс, IV сем., спец. "Рехабилитатор", ст. преп. Руска Паскалева, дм

Преподавател: Руска Паскалева

 "Здравни грижи за пациента"

Преподавател: Христина Милчева

 "Промоция на здравето"

Преподавател: Христина Милчева

Обучители и консултанти за МК са: доц.Калоян Янков и Ас.Дамян Петров

Comments are closed