Научни форуми

 

 

 

01-02 ОКТОМВРИ , 2021

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"COVID 19 – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН  НАУЧЕН ОБЗОР"

Симпозиумът се провежда под патронажа на
ректора на Тракийски университет
доц. Добри Ярков

Уважаеми колеги,

На 01-02 октомври 2021 г. в Медицински колеж – Стара Загора при Тракийски университет, както и онлайн в платформата Google meet ще се проведе:  НАУЧЕН СИМПОЗИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “COVID 19 – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН НАУЧЕН ОБЗОР". Докладите на конференцията ще бъдат публикувани в специален сборник с ISBN ,  посветенона Научния симпозиум, както и в електронното издание на TRAKIA JOURNAL OF  SCIENCES.

НАСОЧЕНОСТ КЪМ:  преподаватели, студенти, фармацевти, лекари, специалисти по здравни грижи, клинични лаборанти  и за всички специалисти с интерес в областите: икономика, правна регулация, информационни технологии в здравеопазването и здравна сигурност.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.gle/9dne5nEaRtt46mgo7

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Симпозиумът ще бъде разделен в две секции по основни тематични направления:

  • Медицина, фармация, рехабилитация, медико-лаболаторни науки и здравни грижи, психология
  • Икономика, правна регулация и информационни технологии в здравеопазването, здравна сигурност.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ: български и английски

Текстът на мултимедийните презентации и устното представяне са по избор на автора на български или на английски език.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • Подаване заявки за участие с резюмета на английски език: 01.08.2021 г.
  • Плащане на такса за участие: 31.08.2021 г.
  • Представяне на пълните доклади на български и английски език: 31.08.2021 г.

УКАЗАНИЕ КЪМ АВТОРИТЕ:

ОПЦИИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ:

ОПЦИЯ 1: Публикуване на избрани доклади в специален сборник с ISBN. Пълен текст на докладите – до 15 страници.

ОПЦИЯ 2: Публикуване на избрани доклади в самостоятелен том на списание „Trakia Journal of Sciences“ – Suppl. Преди публикуване, докладите се рецензират от независим/и рецензент/и и преминават проверка за плагиатство със специализиран софтуер PlagScan Solutions. „Trakia Journal of Sciences“ е реферирано издание в Списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, поддържан от НАЦИД.Пълен текст на докладите – до 15 страници. Докладите се оформят съгласно следния образец: Trakia Journal of Sciences_Template –  http://tru.uni-sz.bg/tsj/instructions.htm

*Организаторите запазват правото си да не публикуват доклади, които са извън тематичните направления на конференцията и области на списанията и не отговарят на изискванията за оформяне на текста.

 Допуска се учaстие в конференцията с не-повече от 2 доклада.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Медицински колеж – Стара Загора

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМА:

 Такса правоучастие                      

Присъствено

Онлайн

Участници от страната

 40 лв.*

30 лв.**

Участници от чужбина

 40 BGN

30 BGN

Студенти и докторанти                

 30 лв. *

 30 лв. **

Такса за втори доклад                  

 20 лв.  

20 лв.

Участие без доклад                                      

БЕЗПЛАТНО

 * включва: публикация в Trakia Journal of Sciences (онлайн), материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл

** публикация в Trakia Journal of Sciences (онлайн), online участие в конференцията

 Банкова сметка:

 УниКредит Булбанк АД

Стара Загора 6000

 IBAN: BG67 UNCR 7630 3100 1176 76

 BIC: UNCRBGSF

 Основание за плащане: Участие в научен симпозиум , име фамилия, организация Данни за фактура, включващи името на водещия автор, изпратете на: sophy_26@abv.bg

АДРЕС ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ:

 Стара Загора-6000,

 ул. „Армейска“ № 9

 Медицински колеж

 Тел.: 042/600755 

 e-mail:symposium@trakia-uni.bg

 

https://sites.google.com/view/forum-mc/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comments are closed