Научни форуми

     ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "10 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ" В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА" 20 – 21 ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

 

 

 

 

  

 

 

Comments are closed