Мобилност Еразъм+

През периода 2012 – 2016 г. са реализирани общо 18 преподавателски и 31 студентски изходящи мобилности от страна на Медицински колеж /в Австрия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Турция и Швейцария/, както и 2 входящи преподавателски и 5 входящи студентски мобилности/ от преподаватели и студенти от Австрия и Латвия/.

Comments are closed