Договори

През периода 2012 – 2016 г. Медицински колеж има сключени билатерални договори по секторна програма Еразъм+ с общо 6 висши училища в Австрия, Германия, Латвия, Литва, Македония и Швейцария.

Comments are closed