Ръководство

 

 

Директор

проф. д-р Анна Найденова Толекова,дм

тел./факс (042) 600 755

е-mail: anna.tolekova@trakia-uni.bg; medcol@abv.bg

 

 

Зам.директор

ст.преп. Павлина Тенева

тел./факс: 042 600755

 

 

 

Leave a Reply