Ръководство

 

 

 

Директор

проф. Христина Танчева Милчева, дп

тел./факс (042) 600 755

е-mail: milcheva@uni-sz.bg; medcol@abv.bg

 

 

 

Зам.директор

ст.пр. Катя Моллова

тел./факс: 042 600755

 

 

 

Leave a Reply