Контакти

Медицински колеж

ул.,,Армейска” № 9

гр.Стара Загора 6000

medcol@abv.bg

www.uni-sz.bg

 

Директор

проф.д-р Анна Толекова,дм -тел./факс: (042) 600 755

е-mail: anna.tolekova@trakia-uni.bg

            

Зам. директор

ст.пр.Павлина Тенева : 042 600755

 

Административен секретар

Диана Божинова

042/600-755

e-mail:diana.bozhinova@trakia-uni.bg

 

Учебен отдел

Вълка Петрова- тел.: (042) 601 721

Радостина Диамандиева – тел.: (042) 601 721

 

Тел. централа: (042)605 078

Comments are closed