Администрация

Учебен отдел

Инспектор УО – Радостина Диамандиева – тел. 042/ 601 721, е-mail: ucheben-otdel@abv.bg

Инспектор УО – Вълка Петрова – тел. 042/ 601 721, е-mail: vulka62@abv.bg

 

Административен отдел

Човешки ресурси и връзки с обществеността – Петя Танчева- тел. 042/ 600-755, е-mail: medcol@abv.bg

Координатор – програма "Еразъм", експерт "Програми и проекти"-

Мария Димова – тел. 042/ 601 721, e-mail: mdimovameister@gmail.com

Библиотека – Нели Динева – тел. 042/ 605 078, е-mail: nelidineva@abv.bg

Домакин – Недка Динева- тел.042/ 605 078

Шофьор – Иван Иванов

Портиер – Ради Делчев- тел. 042/ 925 650

 

Финансово- счетоводен отдел

Главен счетоводител – Иван Петров – тел. 042/ 605 078, е-mail: ivan.petrov@trakia-uni.sz.bg

ТРЗ, касиер – гл.специалист София Механджиева – тел. 042/ 605 078, е-mail: 

Comments are closed