Администрация

Учебен отдел

Инспектор УО – Радостина Диамандиева – тел. 042/ 601 721,0882/393 320 е-mail: ucheben-otdel@abv.bg

Инспектор УО – Вълка Петрова – тел. 042/ 601 721, е-mail: vulka62@abv.bg

 

Административен отдел

Административен секретар – Диана Божинова – 042/600 755; e-mail:diana.bozhinova@trakia-uni.bg

Човешки ресурси – Петя Танчева- тел. 042/ 699 297, е-mail: petya.tancheva@trakia-uni.bg

Координатор – програма "Еразъм", експерт "Програми и проекти"-

Мария Димова – тел. 042/ 601 721, e-mail: mdimovameister@gmail.com

Библиотека – Нели Динева – тел. 042/ 605 078, е-mail: nelidineva@abv.bg

Домакин – Недка Динева- тел.042/ 605 078

Портиер – Ради Делчев- тел. 042/ 925 650

 

Финансово- счетоводен отдел

Главен счетоводител – Иван Петров – тел. 042/ 605 078, е-mail: ivan.petrov@trakia-uni.sz.bg

ТРЗ, касиер – гл.специалист София Механджиева – тел. 042/ 605 078, е-mail: 

Comments are closed