Администрация

Учебен отдел

Инспектор УО – Радостина Диамандиева – тел. 042/ 601 721 е-mail: ucheben-otdel@abv.bg

Инспектор УО – Вълка Петрова – тел. 042/ 601 721, е-mail: vulka62@abv.bg

 

Административен отдел

Административен секретар – Диана Божинова – 042/600 755; e-mail:diana.bozhinova@trakia-uni.bg

Човешки ресурси – Петя Танчева- тел. 042/ 699 297, е-mail: petya.tancheva@trakia-uni.bg

Координатор – програма "Еразъм", експерт "Програми и проекти"-

Ростислав Курдов – тел. 042/ 601 721, e-mail: rostislav.kurdov@trakia-uni.bg

Библиотека – Нели Динева – тел. 042/ 605 078, е-mail: nelidineva@abv.bg

Организатор АСД – Антония Христова – тел.042/ 605 078

Портиер –  Георги Ханзъров – тел. 042/ 925 650

 

Финансово- счетоводен отдел

Главен счетоводител – Донка Недева – тел. 042/ 605 078, е-mail: 

ТРЗ, касиер – Ангелина Павлова – тел. 042/ 605 078, е-mail: angelina.pavlova@trakia-uni.bg

Comments are closed