Библиотека

Електронен каталог !

В Медицински колеж Библиотеката  е създадена перз 1949 г . Тя обслужва преподаватели и студенти на Медицински колеж, студенти на Медицински факултет, Педагогически факултет и външни читатели , като задоволява потребностите им от необходимите учебници и специализирана литература .

Библиотеката предоставя :

Обособена читалня с 14  читателски места, 6 от които автоматизирани и със свободен достъп до Интернет

Азбучен каталог

Картотека на английски периодичните издания

В процес на английски и майстори Изграждане Е електронен каталог, който ще бъде достъпен до всички читатели

Библиотечен фонд на свободен достъп

Приоритетни области на комплектуване: медицина, здравеопазване, естествени науки.

Библиотекар Нели Динева,  тел: ( 042) 605 078 

Работно време :

Понеделник до От  петък

от 8.00 до 12.00 ч . и от 12.30 до 16.30 ч .

Leave a Reply