Библиотека

Електронен каталог !

Библиотеката на Медицински колеж е създадена през 1949 г. Тя обслужва преподаватели и студенти на Медицински колеж, студенти на Медицински факултет, Педагогически факултет и външни читатели, като задоволява потребностите им от необходимите учебници и специализирана литература.

Библиотеката предоставя :

Обособена читалня с 14  читателски места, 6 от които оборудвани с компютри и свободен достъп до интернет

• Електронен каталог

Библиотечен фонд на свободен достъп

Приоритетни области: медицина, здравеопазване, естествени науки.

Библиотекар Нели Динева,  тел.: ( 042) 605 078 

Работно време

от понеделник до  петък

от 8.00 до 12.00 ч .

от 12.30 до 16.30 ч .

Leave a Reply