Отчет на академичното ръководство на ТрУ за периода 15.12.2015 – 01.03.2017 г.

Отчет за дейността на академичното ръководство и академичната общност на Тракийски университет за периода 15.12.2015 – 01.03.2017 г.

Comments are closed